Edellinen Luomun myynti nousi yli 200 miljoonaan euroon
Seuraava Sale of organic food exceeds 200 million euros in Finland
Uutiset

Försäljningen av ekoprodukter omsatte över 200 miljoner euro

Jaa:

Den ekologiska marknaden i Finland ökade med nästan en fjärdedel i fjol.

Enligt Pro Luomu ry:s beräkning såldes ekologiska produkter för 202 miljoner euro år 2012, vilket var 24 procent mer än året innan, då försäljningen omsatte 163 miljoner euro.

Beräkningen grundar sig på de uppgifter om fjolårets omsättning som samlats in från affärsgrupperna.

Försäljningen av ekologiska produkter ökade märkbart snabbare än den totala livsmedelsmarknaden, eftersom den genomsnittliga årliga ökningen inom dagligvaruhandeln var 5,3 % i fjol. I och med detta ökade marknadsandelen för ekologiska produkter till 1,6 %, då den år 2011 var 1,3 %. Efterfrågan på ekologiska produkter är starkt koncentrerad till huvudstadsregionen, där de ekologiska produkternas marknadsandel är omkring 2,5 %.

Pro Luomus verksamhetsledare Marja-Riitta Kottila är mycket nöjd med siffrorna. Hon konstaterar att man med denna fart kommer att uppnå branschens tillväxtmål, dvs. att öka försäljningen av ekologiska produkter till 330 miljoner euro senast år 2015.

─ Konsumenterna väljer ekologiskt på grund av produkternas renhet, djurens och miljöns välbefinnande samt den transparenta produktionskedjan. Jag tror att det är minst lika viktiga frågor i år som i fjol. Försäljningsökningen inverkar också på utbudet och dess utveckling, säger Kottila.

Den mest köpta ekoprodukten är mjölk

Den mest köpta enskilda ekoprodukten i Finland är ekologisk mjölk. Enligt handeln står de flytande mjölkprodukterna för upp emot en femtedel av den totala försäljningen av ekologiska produkter. Också frukternas och grönsakernas andel av försäljningen av ekoprodukter ligger på samma nivå, ca 19 %. Andelen färska bageriprodukter är nästan 10 % av försäljningen av ekologiska produkter.

Enligt de uppgifter som Nielsens konsumentpanel samlat in är de ekologiska produkternas marknadsandel i vissa produktgrupper märkbart större än de ekologiska produkternas totala marknadsandel på 1,6 procent.  Till exempel är marknadsandelen för ekologiska flingor inom den egna produktgruppen över 10 %, för ekologisk matolja nästan 10 % och ekologiska ägg drygt 8 %. Av mörkt bröd, dvs. rågbröd, är ca 5 % ekologiskt.

Kottila konstaterar att det knappa utbudet minskar de ekoprodukternas marknadsandel av den totala livsmedelsmarknaden.

– Utbudet av ekologiska produkter är litet eller obefintligt i stora produktgrupper som kött och köttprodukter, sötsaker och frysvaror, anmärker hon.

Ekoprodukterna ökar även utomlands

Försäljningen av ekoprodukter har ökat även utomlands under hela tjugohundratalet. De färskaste uppgifterna är de som samlades in av Organic Monitor 2011, och då omsatte världsmarknaden för ekologiska produkter nästan 63 miljarder dollar, dvs. 47–48 miljarder euro. Världsmarknaden för ekologiska produkter ökade drygt 6 % jämfört med i fjol.

Jämfört med år 2000 har världsmarknaden för ekologiska produkter ökat 3,5 gånger. Under de senaste åren har tillväxttakten minskat något till följd av den ekonomiska nedgången.

De absolut största marknadsområdena för ekologiska produkter är Nordamerika och Europa.  Tillsammans står de för ca 96 % av den totala marknaden av ekologiska produkter i världen. Den ekologiska produktionen är däremot jämnare fördelad över olika kontinenter.

I Europa köper man mest ekologiska produkter i Tyskland, där försäljningen av ekologiska produkter står för ca 30 % av försäljningen på kontinenten. Andra länder i Europa där konsumtionen av ekologiska produkter är stor är Frankrike, Storbritannien och Italien. Störst marknadsandel har de ekologiska produkterna emellertid i Danmark, över 7 % av all försäljning av mat och dryck.

Ytterligare information: verksamhetsledare Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry, tfn + 358 40 581 9252

Aiheeseen liittyvää