Edellinen Luomumansikoita pääsee poimimaan heinäkuussa
Seuraava Luomulihan kysyntä kasvaa tuotantoa ripeämmin
Uutiset

EU:n luomuasetus etenee – vuosien epävarmuus päättyi

Jaa:

Vuosia jatkunut epävarmuus EU:n luomuasetus-uudistuksesta päättyi kesäkuun lopussa. EU:n instituutiot eli neuvosto, parlamentti ja komissio pääsivät yhteisymmärrykseen uudesta luomuasetuksesta.

Uudistunut asetus astuu voimaan 1.7.2020, mikäli neuvosto ja parlamentti hyväksyvät lopullisessa äänestyksessä neuvottelujen tuloksen. Suomi ei saavuttanut neuvottelutavoitteitaan, ja äänestää siksi vastaan. Koska valtaosa jäsenmaista kannattaa ehdotusta, asetuksen voimaantulo vaikuttaa varmalta.

Luomuasetus edellyttää kasvihuoneilta maapohjaa

Suomen kannalta yksi hankalimmista asioista on luomukasvihuonetuotannolle tuleva maapohjavaatimus. Suomi, Ruotsi ja Tanska saivat poikkeuksen, jonka mukaan kasvatusalustoja voidaan käyttää 10 vuottaa asetuksen voimaantulon jälkeen nykyisillä tuotantoaloilla. Uutta kasvatusalustatuotanto ei siis enää voi perustaa. Taimia ja yrttejä voi kuitenkin edelleen kasvattaa ruukuissa.

Kasvihuoneasiaa tarkastellaan uudelleen vuonna 2025, jolloin komissio laatii asiasta raportin. Tähän arviointiin kannattaa Suomen valmistautua hyvissä ajoin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, jotta ympärivuotinen kasvihuonetuotanto myös pohjoisissa oloissa saataisiin asetuksen pariin.

Luomuvalvontaan muutamia muutoksia

Toinen merkittävä muutos on se, että vähittäiskauppa joutuu luomuvalvonnan piiriin pakkaamattomien tuotteiden osalta. Taustalla on kuluttajien luottamuksen vahvistaminen siihen, etteivät irtomyynnissä olevat luomut ja luomuttomat mene sekaisin. Toivottavasti valvontaan löytyy keino, jonka kaupat voivat sujuvasti liittää nykyiseen valvontajärjestelmään sekä käteviä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä tapoja tuotteiden pakkaamiseen.

Valvontaan tuli lisää riskiperusteisuutta, sillä vähäriskisessä toiminnassa voidaan vuosittaisen valvonnan sijasta pidentää valvontaväliä kahteen vuoteen.

Suomessa valvonnassa on käytetty paljon ulkopuolisia asiantuntijoita. Tämä vaikeutuu uuden asetuksen myötä, koska valvontaa ei enää voi delegoida luonnollisille henkilöille. Toisaalta tämä tukee luomujärjestöjen toivetta yhdestä valtakunnallisesta valvontaorganisaatiosta, joka näin voisi palkata päätoimiset tarkastajat hoitamaan valvontaa.

Suomi saavutti tiettyjä tärkeitä tavoitteita

Uusi asetus sallii Suomelle erittäin tärkeät poikkeukset tavanomaisen siemenen ja siitoseläinten käytölle ainakin vuoteen 2035 asti.

Asetusuudistuksen yksi kiistanalaisimmista kohdista oli ehdotus luomulle asetettavista tiukemmista jäämärajoista. Luomualan toiveiden mukaisesti luomun valvonta säilyy edelleen tuotantoprosessin valvontana eikä luomutuotteille tule tiukempia jäämärajoja.

Työ asetuksen yksityiskohtien, tulkintojen ja toimeenpanojen osalta jatkuu. Luomun kysyntä on hyvässä kasvussa sekä Suomessa että maailmalla. Uusi asetus vaatii muutoksia, mutta mahdollistaa kasvihuonetuotannon laajentamista lukuun ottamatta luomutuotannon kasvun meilläkin. Hyvällä yhteispelillä varmasti löytyy ratkaisuja eteen tuleviin haasteisiin.

Teksti: toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry

Aiheeseen liittyvää