Edellinen Luomumaidon käyttö kouluissa ja päiväkodeissa tuplaantui
Seuraava Diverfarming-hankkeella monimuotoisuutta edistävää viljelyä
Uutiset

Luomumatkailuyhdistys viitoittaa tietä kestävälle turismille

Jaa:
Kestävyys on nousemassa matkailun ykköstrendiksi niin Suomessa kuin maailmalla. Suomen luomumatkailuyhdistys on tehnyt työtä kestävän kehityksen mukaisen matkailun eteen jo pitkään. Matkailuyrittäjän mukaan maaseudun mahdollisuuksia ei ole Suomessa vielä oikein oivallettu.

Suomen luomumatkailuyhdistys – ECEAT Suomi ry perustettiin vuonna 2005 edistämään ympäristövastuullista matkailua. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on tukea luomuviljelyä, maaseudun ekologisia toimeentulomahdollisuuksia ja ympäristönsuojelua sekä kulttuuriperinnön ja -maisemien suojelua.

Yhdistyksen taustalla on Luomuliiton vetämä Luomua ja kestävyyttä matkailuun -hanke ja sen muodostama yhteistyöverkosto. Malli ympäristövastuullisen matkailun kehittämiseen saatiin eurooppalaisesta ECEAT-verkostosta (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism). Se sai alkunsa jo 1990-luvun alussa, ja nykyään siihen kuuluvia matkailukohteita on 15 maassa.

Suomen luomumatkailuyhdistyksellä on lähes 30 jäsenyritystä eri puolilla maata. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Terhi Arell kertoo, että valtaosa niistä on luomutiloja, jotka harjoittavat myös matkailutoimintaa. Luomustatus ei ole jäsenyyden ehdoton edellytys.

– Myös tavanomainen pientila, joka ei käytä tuotannossaan keinolannoitteita tai keinotekoisia torjunta-aineita, voi olla yhdistyksen jäsen, jos jäsenkriteerit täyttyvät. Lisäksi jäseninä voi olla esimerkiksi majataloja, ekokyliä ja kurssikeskuksia, Arell tarkentaa.

Hän lisää, että myös kaupungeissa toimivat eko- ja luomukahvilat voivat vielä tänä vuonna hakea luomumatkailuyhdistyksen jäsenyyttä.

Monipuolinen kriteeristö kannustaa luomuun

Luomumatkailuyhdistys on kehittänyt kestävän matkailun kriteerejä, jotka toimivat myös yhdistyksen laatukriteereinä. Kriteerit edellyttävät esimerkiksi luomun suosimista: jäsenyrityksen ruokapalveluissa on oltava tarjolla vähintään kuusi luomutuotettua elintarviketta tai raaka-ainetta. Lisäksi monipuolinen kriteeristö koskee muun muassa energiansäästöä ja jätteiden vähentämistä sekä luonnonsuojelun ja kulttuuriperinnön vaalimista.

Luomumatkailuyhdistys tekee myös yhteistyötä muiden kestävää matkailua edistävien tahojen kanssa ja tiedottaa kestävän kehityksen mukaisista matkailukohteista. Yhdistyksen kaikkien jäsenyritysten esittelyt löytyvät verkkosivuilta suomeksi ja englanniksi.

– Toiminnassa on tärkeää myös lähimatkailuun kannustaminen ja ympäristökasvatuksen edistäminen, Arell täydentää.

Yhdistys tekee itseään tunnetuksi myös osallistumalla erilaisille matkailu- ja luomualan messuille. Esimerkiksi viime vuonna se oli mukana ensimmäistä kertaa järjestetyillä Maata pitkin -matkamessuilla, ja ensi syksynä on tarkoitus osallistua Kestävän elämäntavan Future2020-messuille.

Kuva: Pikku Villa Anjala
Matkailu voi olla maaseudun uusi tulevaisuus

Yksi Suomen luomumatkailuyhdistyksen jäsenyrityksistä on Kouvolassa Anjalan kylässä sijaitseva Pikku Villa Anjala. Se tarjoaa matkalaisille majoitusta talossa, joka on vanhoja materiaaleja kierrättäen ja perinteitä kunnioittaen kunnostettu tasokkaaksi huvilaksi.

Pikku Villa Anjalan yrittäjä on luomutilan emäntä Hannele Sippu, jolla on läheisessä Inkeroisten kylässä 80 hehtaaria peltoa ja 30 lypsävää lehmää. Matkailun avulla hän haluaa monipuolistaa maatilayrityksensä liiketoimintaa, ja samalla edistää maaseudun vanhan talonpoikaisen rakennusperinnön ja kulttuurimaiseman säilymistä.

Sippu uskoo vakaasti, että suomalaisen maaseudun uusi tulevaisuus voi olla matkailussa. Hän huomauttaa, että esimerkiksi Ruotsissa maaseutumatkailu on osattu tuotteistaa ja markkinoida jo kauan sitten.

– Matkailu on maaseudulle iso mahdollisuus, joka Suomessa on lähes hyödyntämättä. Tyhjilleen jääneitä kauniita vanhoja rakennuksia ja perinnemaisemia on esimerkiksi tällä Kaakonkulmalla vaikka kuinka paljon, mutta tarvitaan lisää yrittäjähenkeä, Sippu toteaa.

Markkinoida voisi tiukemminkin

Pikku Villa Anjala päätyi Hannele Sipun omistukseen huonossa kunnossa tilakauppojen myötä. Talon perusteellisen kunnostuksen jälkeen se on ollut majoituskäytössä noin kymmenen vuotta. Asiakaskunta on vuosien varrella vakiintunut, eikä paikkaa siksi markkinoida kovin aktiivisesti.

– Tiukemminkin voisi markkinoida, mutta se edellyttäisi, että pitäisi saada nuoret yrittäjät pyörittämään toimintaa tai matkailualan ammattilaisia yhteistyöhön, Sippu tuumii.

Matkailubisneksen laajentaminen saattaa joka tapauksessa olla edessä, sillä Pikku Villa Anjalan emäntä on hankkinut kolme muutakin kiinteistöä, joita hän pikku hiljaa kunnostaa asiantuntijoiden avulla.

Suomen luomumatkailuyhdistyksen toimintaa Hannele Sippu pitää tärkeänä.

– Yhdistyksellä on hyvät perusperiaatteet, jotka arvostavat luomua ja vanhan talonpoikaiskulttuurin säilyttämistä. Toivottavasti yhdistyksen aktiivinen toiminta lisääntyy, hän sanoo.

Visit Finland -yhteistyö tuo lisää näkyvyyttä

Viime vuonna Suomen luomumatkailuyhdistys aloitti Visit Finlandin kanssa yhteistyön, jonka odotetaan lisäävän näkyvyyttä etenkin ulkomaiden suuntaan. Visit Finland kehittää ja markkinoi Suomen matkailubrändiä osana Business Finlandin toimintaa.

– Olemme olleet mukana muiden matkailun kestävyyttä edistävien organisaatioiden kanssa kehittämässä uuden Sustainable Travel Finland -merkin laatukriteerejä. ECEAT Suomen tai jonkin muun STF:ään mukaan hyväksytyn kestävyyssertifikaatin haltijuus on yksi askel kehittämispolulla, jonka päätteeksi yritys voi hakea STF-merkkiä Visit Finlandilta, Terhi Arell kertoo.

Kehittämispolulle ilmoittautuneet yritykset mm. osallistuvat koulutuspäivään ja saavat käyttöönsä Sustainable Travel Finland -e-oppaan. Se on työkalupakki, joka helpottaa kestävien toimenpiteiden ja valintojen soveltamista alueen tai yrityksen arkeen.

Toiminnanjohtaja Arell uskoo, että kestävän kehityksen mukaisen matkailun suosio lisääntyy edelleen tulevaisuudessa. Hän toivottaa kestäviä matkailu- tai ruokapalveluja tarjoavat yritykset tervetulleiksi mukaan yhdistyksen yhteistyöverkostoon.

– Kestävyys on nyt tapetilla, joten juuri nyt on hyvä hetki nostaa sekä Luomumatkailuyhdistyksen että jäsenyritysten profiilia ja saada lisää näkyvyyttä, Arell kannustaa.

Luomumatkailuyhdistyksen laatukriteerit ja yhteydenottolomake löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.

Luomu ja matkailun kehittäminen ovat teemoja torstaina 30.1.2020. Kovolassa järjestettävässä Kymenlaaksolainen ruokamatkailu nousuun -työpajassa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.xamk.fi/tapaht…/kymenlaaksolainen-ruokamatkailu-nousuun/

Pääkuva: Annie Spratt / Unsplash

Tämä artikkeli on toteutettu Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hankkeessa, jota toteuttavat Pro Luomu ry ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta.

Aiheeseen liittyvää