Luomumaito

maitopullo
Luomumaidon arvoketjutyöryhmä seuraa luomumaidon markkinoita ja tuotannon kehitystä Suomessa.

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä on perustettu vuonna 2013. Sen tehtävänä on tunnistaa tuotantoketjun ongelmakohtia ja etsiä niihin ratkaisuja.

Luomumaidon arvoketjutyöryhmän puheenjohtajana toimii maidontuottaja Arja Peltomäki Myrskylästä.

Arvoketjutyö on osa Ruokasektorin koordinaatiohanketta, jota rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Tiedostot

Kokousten pöytäkirjat

Aiheeseen liittyvää