Luomuluonnontuotteet

metsä
Suomen luomukeruuala on maailman suurin.

Luomuluonnontuotteiden arvoketjutyöryhmän tavoitteena on edistää suomalaisen keruuluomun hyödyntämistä ja jatkojalostusta korkean lisäarvon tuotteiksi. Työryhmän tehtävänä on luoda luoda näkemys alan kasvupotentiaalista Suomessa,etsiä luomuluonnontuotteiden käytön lisäämisen pullonkaulat ja löytää niihin ratkaisuja sekä rakentaa laaja-alaista yhteistyötä ruoka- ja metsäsektorien välille.

Luomuluonnontuotteiden arvoketjutyöryhmän jäsenet:

Koskinen Johanna, Ruohonjuuri Oy
Kuivalainen Antti, Forest of Lappland
Laiho Joni, Puhdistamo
Laiho Riitta, Puhdistamo
Laitinen Taina, Vavesaaren tila
Lukkariniemi Mari, ETL ry
Partanen Birgitta, Helsingin yliopisto
Pensanen Tiina, SOK
Ristioja Anne, Lapin ELY-keskus
Ryyti Riitta, Kiantama
Rutanen Juha, Helsingin yliopisto
Rönkkö Mika, Suomen terveystuotekauppiaiden liitto ry
Siivari Jari, Fingredient Oy
Silfverberg Petri, Valio Oy
Snellman Thomas, EkoNu -hanke
Tuomasjukka Saska, Lapin Maria
Vuorela Eija, 4H-liitto/Youngfour
Kottila Marja-Riitta, Pro Luomu ry

Luomuluonnontuotteiden arvoketjuryhmä on perustettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Tiedostot

Kokousten pöytäkirjat

Muut aineistot

Aiheeseen liittyvää