Luomuluonnontuotteet

metsä
Suomen luomukeruuala on maailman suurin.

Luomuluonnontuotteiden arvoketjutyöryhmän tavoitteena on edistää suomalaisen keruuluomun hyödyntämistä ja jatkojalostusta korkean lisäarvon tuotteiksi. Työryhmän tehtävänä on luoda luoda näkemys alan kasvupotentiaalista Suomessa,etsiä luomuluonnontuotteiden käytön lisäämisen pullonkaulat ja löytää niihin ratkaisuja sekä rakentaa laaja-alaista yhteistyötä ruoka- ja metsäsektorien välille.

Arvoketjutyöryhmät ovat osa Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatiohanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

 

Tiedostot

Kokousten pöytäkirjat

Muut aineistot

Aiheeseen liittyvää