Luomukasvis

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmän tavoitteena on lisätä luomukasvisten tuotanto Suomessa vastaamaan kysyntää.

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmässä pohditaan luomukasvisten tuotannon ja markkinoinnin ongelmia ja kehitetään niihin ratkaisuja koko ketjun yhteistyönä. Tavoitteena on edistää luomukasvisten saatavuutta ja laatua sekä nopeuttaa niiden kiertoa kuluttajien ulottuville.

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmän puheenjohtaja on luomutuottaja Samuli Laurikainen, Silmusalaatti.

Arvoketjutyö on osa Ruokasektorin koordinaatiohanketta, jota rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Tiedostot

Kokousten pöytäkirjat

Aiheeseen liittyvää