Pro Luomun syyskokous 2014

Pro Luomun sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.11.2014 Arla Oy:n tiloissa Sipoossa. Kokoukseen osallistui 22 jäsenorganisaatioiden edustajaa, joista 18 äänivaltaista.

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2015 valittiin jatkamaan Ilkka Alarotu (SOK), ja jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen Saska Tuomasjukka (Lapin Maria) sekä uusina jäseninä Sami Kuoppamäki (Kymen Luomu Osuuskunta) ja Jyrki Karlsson (Ruokakesko) ja heidän varajäsenensä Aira Sevón (Kymen Luomu Osk) ja Jarmo Hyvönen (Ruokakesko).

Pro Luomun hallituskausi on kaksivuotinen.

Luomumaitoa maailmalle, luomuviljaa vientiin

Varsinaisen syyskokouksen jälkeen pidettiin miniseminaari, jossa aiheina olivat luomumaito ja -vilja sekä EU:n luomulain uudistus.

Nnenna Liljeroos Arlalta esitteli meijeriyhtiön toimintaa ja globaalia visiota. Arla kuuluu Arla Foods -konsernin, joka on maailman suurin luomutuotteiden valmistaja. Yhtiö haluaa nostaa luomun nichestä ja tehdä siitä valtavirtaa, sillä muutoin luomulla ei nähdä olevan merkitystä kuluttajille eikä luonnolle. Liljeroos kertoi, että Arlan visiona on laajentaa globaalia luomutuotevalikoimaansa siten, että luomu on kaikkien saatavilla kohtuuhintaan.

Miska Kuusela Helsingin Myllystä kertoi suomalaisten luomuviljatuotteiden viennistä. Helsingin Mylly vie luomuviljatuotteita 20 maahan. Kaikista Suomessa jalostetuista luomuviljatuotteista vientiin menee arviolta 70 %. Viennin kasvua rajoittaa raaka-aineen saatavuus, etenkään luomukauraa ei kasvateta Suomessa riittävästi. Kuusela totesi, että varsinkin gluteenittomasta  puhdaskaurasta valmistettujen tuotteiden kysyntä on maailmalla suurta.

EU:n luomuasetus – pitkä ja kivinen tie

Marco Schlüter IFOAM-EU:sta esitteli järjestönsä näkemyksiä EU:n luomuasetuksen uudistusesityksestä. IFOAM-EU on eurooppalaisten luomualan organisaatioiden kattojärjestö, joka työskentelee lakiesityksen ongelmakohtien kimpussa. Schlüter totesi mm., että esitys siirtäisi toteutuessaan paljon lainsäädäntövaltaa komissiolle ja rajoittaisi merkittävästi luomussa käytettävän lisäysmateriaalin saatavuutta. Kaikkiaan se voisi johtaa sekä eurooppalaisen luomutuotannon että -tuonnin vähenemiseen.

Pro Luomun toimintasuunnitelma 2015
Pro Luomun jäsenmaksut 2015
Nnenna Liljeroosin esitys: Arla ja luomu
Miska Kuuselan esitys: Suomalaista luomua maailmalle
Marco Schlüterin esitys: A new organic regulation – what it meas for you?