Luomumaidon arvoketjutyöryhmän kokous 18.6.2013

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä kokoontui 18.6.2013 Ässäkeskuksessa Helsingissä.

Kokouksessa määriteltiin arvoketjutyöryhmälle toimintasuunnitelma kuluvaa vuotta varten.  Työryhmä otti tehtäväkseen mm. luomumaidon imagoviestinnän terävöittämisen, markkina- ja tuotantoennusteiden seuraamisen sekä luomumaidontuotannon hyvien käytäntöjen eteenpäin viemisen.

Alan keskeisimmiksi tutkimustarpeiksi todettiin uusien valkuaisrehukasvien viljelytekniikan ja rehukäytön tutkimus, yhteistyömallien kehittäminen kotieläin- ja kasvinviljelytilojen rehuntuotantoon sekä kuluttajatutkimus. Eläinten hyvinvoinnista ja luomusäädöksistä päätettiin pyytää selvitys.
Kokouksessa tutustuttiin myös luomun ketjubarometrin 2013 tuloksiin erityisesti maitosektorin näkökulmasta.

Luomumaidon arvoketjutyöryhmän kokouksen 18.6.2013 muistio.