Luomumaidon arvoketjutyöryhmä 6.3.2014

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä kokoontui 6.3.2014 Helsingissä.

Kokouksessa päivitettiin edellisvuoden luomumaidon tuotanto- ja markkinatilastot. Vuonna 2013 meijerit ottivat vastaan luomumaitoa 41,2 miljoonaa litraa, mikä oli 3,6 milj. litraa enemmän kuin vuonna 2012. Luomun osuus vastaanotetusta maidosta oli 1,9 prosenttia.

Kuluvan vuoden alun ajan luomumaidon markkinat ovat vetäneet hyvin, vaikka luomumaidon tuotteistaminen on koettu haasteelliseksi.

Ilkka Pohjamo MTK:sta esitteli EU:n uuden ohjelmakauden tukineuvottelutilannetta. Eläintiheysvaatimuksen osalta luomussa on saavutettu kompromissi: 0.3 ey. Lisäksi tiedetään, että 30 prosentin myyntikasvivelvoite koskee myös niitä kotieläintiloja, joilla on vain pellot luomussa. Pienet luomutilat voivat toteuttaa myyntikasvivelvoitteen koko viljelykierrossa.

Kokouksessa keskusteltiin myös luomusiementen saatavuudesta ja todettiin, että kotieläintilojen kannattaa tuottaa omat siemenensä. Yhteistyötä naapuritilojen kanssa pitäisi tehostaa.

Lisäksi kokouksessa tarkasteltiin EU:n luomulainsäädännön uudistusesitystä komission ennakkotietojen perusteella.

Luomumaidon arvoketjutyöryhmän kokouksen 6.3.2014 muistio
Pro Luomun arvoketjutyöryhmät: Varautuminen EU:n luomuasetuksen muutoksiin