Luomumaidon arvoketjutyöryhmä 27.5.2014

Luomumaidon arvoketjutyöryhmän kokouksessa 27.5.2014 keskusteltiin etenkin luomumaidon D-vitaminoinnista.

EkoCentrian Portaat luomuun -ohjelma teetti Taloustutkimuksella helmikuussa 2014 selvityksen siitä, kiinnostaisiko ammattikeittiöitä käyttää luomumaitoa, jos maito olisi D-vitaminoitua. Kyselyyn vastasi yhteensä 185 keittiötä.

Vastanneista ammattikeittiöistä 19 prosenttia sanoi lisäävänsä luomumaidon käyttöä, jos se D-vitaminoitaisiin. Tulosten mukaan myös novo-pakkaaminen lisäisi merkittävästi luomumaidon käyttöä ammattikeittiöissä.

Keskustelussa pohdittiin asiaa koko arvoketju huomioon ottaen. Esimerkiksi maidon pakollinen homogenointi vitaminoinnin ohessa mietitytti. Päätettiin, että asiaan pyritään vaikuttamaan EU-lainsäädännön kautta siten, että luomumaidon täydentäminen D-vitamiinilla kytketään ravitsemussuosituksiin.

EkoCentria sai tehtäväkseen selvittää yhdessä maidon jatkojalostajien kanssa, mitä maidon D-vitaminointipakko kansallisessa lainsäädännössä merkitsisi kaiken kaikkiaan. EkoCentria myös selvittää tarkemmin luomumaidon käyttöpotentiaalia ammattikeittiöissä novo-pakkaus/vitaminointi/homogenointi huomioiden.

Luomumaidon arvoketjutyöryhmän kokouksen 27.5.2014 muistio
Luomumaitotuotteiden käyttö Portaat luomuun -keittiöissä
Selvitys: Luomumaidon käyttö ja käytön lisäämiseen vaikuttavat tekijät
Pro Luomun lausunto luomulainsäädännön muutosehdotuksesta