Luomumaidon arvoketjutyöryhmä 2.6.2015

Luomumaitotuotteiden myynti ei ole juuri kasvanut alkuvuoden aikana, mutta loppukeväällä markkinoille tuli uusia tuotteita, joille odotetaan menekkiä. Myös maidon hinnan lasku piristää myyntiä. Tuottajien taloudellinen tilanne on haastava. Luomumaidontuotannon odotetaan säilyvän volyymiltaan entisellään, vaikka maitotilat vähenevät.

Marja-Riitta Kottila esitteli luomun ketjubarometria. Sen mukaan alan toimijat odottavat luomun kasvavan maltillisesti. Suurimmaksi esteeksi luomun kasvun tiellä nähdään kuluttajien maksuhaluttomuus.

Erkki Mikola Suomisen Maidosta kertoi luomun markkinoinnista. Mikolan mukaan luomun arvopohja on kunnossa, se pitää vain viestiä kuluttajille tunteella – ja jakaa myös tietoa luomusta.

Ilkka Pohjamo MTK:sta kertoi, että maidontuottajien tilanteeseen vaikuttaa samanaikaisesti monta tekijää: vaikea markkinatilanne, maatalouspolitiikan uudistus sekä maitokiintiöiden vapautuminen. Suurinta huolta kannetaan maitotilojen maksuvalmiudesta.

Luomumaidon arvoketjutyöryhmän seuraava palaveri pidetään 25. 8. klo 10.00 Ässäkeskuksessa.

Kokouksen 2.6.2015 muistio
Marja-Riitta Kottila: Luomun ketjubarometri ja keskustelutilaisuus
Erkki Mikola: Markkinointiesitys maitoryhmälle
Ilkka Pohjamo: Ajankohtaista maitosektorilta