Luomumaidon arvoketjutyöryhmä 18.11.2014

Luomumaidon arvoketjutyöryhmän kokouksessa 18.11.2014 keskusteltiin mm. luomumaidon markkinatilanteesta ja luomulehmien hyvinvoinnista.

Luomumaidon markkinatilanne on pysynyt jotakuinkin ennallaan kireästä taloustilanteesta huolimatta. Luomumaitotuotteiden valikoimassa on edelleen tiettyjä puutteita.

Terveydenhoitolääkäri Kristiina Sarjokari Valiolta esitteli seleenin merkitystä kotieläimille ja Valion luomumaidosta teettämän seleeniselvityksen tuloksia. Valion teettämä selvitys todisti luomulehmillä esiintyvän seleeninpuutteen, joka johtunee orgaanisen seleenin käytön kiellosta. Arvoketjutyöryhmä totesi, että orgaanisen seleenin lisääminen luomueläinten rehuun tulisi sallia eläinsuojelullisin perustein, ja päätti laatia asiasta kiireellisen vetoomuksen maa- ja metsätalousministeriölle.

Luomumaidon arvoketjutyöryhmän kokouksen 18.11.2014 muistio
Kristiina Sarjokari/Valio Oy: Orgaanista seleeniä luomulehmille
Pro Luomun lausunto luomueläinten seleeninpuutteesta
Pro Luomun lausunto luomumaidon D-vitaminoinnista