Luomumaidon arvoketjutyöryhmä 18.11.2013

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä kokoontui 18.11.2013 Helsingissä.

Luomumaidon markkinatilanne todettiin hyväksi. Alkuvuoden pienen notkahduksen jälkeen myynti on kääntynyt lievään nousuun. Myös raaka-ainetilanne on hyvä: uusia luomusopimuksia on tehty ja luomusta kiinnostuneita tuottajia on odottamassa sopimuksen saamista.

Kokouksessa keskusteltiin luomumaidon D-vitaminoinnista. Päätettiin selvittää, olisiko mahdollista saada maidon D-vitaminointi kansalliseen lainsäädäntöön ja samalla luoda poikkeuslupakäytäntö maidolle, jota valmistaja ei halua D-vitaminoida.

EU:n uuden ohjelmakauden muutokset luomutukijärjestelmään puhuttivat kokousta. Uudella ohjelmakaudella luomukorvaus irtaantuu omaksi järjestelmäkseen maatalouden ympäristötuesta. Todettiin, että luomukotieläintuotanto on tulevalla ohjelmakaudella yhä houkuttelevaa, ja myyntikasvivaatimus on markkinoiden kasvutavoitteen näkökulmasta kannatettava. Useat kohdat tukivalmistelussa ovat kuitenkin yhä avoimia.

Ilkka Pohjamo MTK:sta esitteli EU:n luomulainsäädännön uudistusta. Yksi linjaus on erilaisten poikkeusten karsiminen. Päätettiin koota yhteen ne asiat, jotka ovat uudistuksessa Suomen kannalta keskeisiä.

Kokouksessa käsiteltiin myös luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta tehtyä lakiesitystä. Sovittiin, että MTK:n luomuvaliokunnan kanssa pyritään sorvaamaan yhteinen lausunto lakiesityksestä.

Muistio luomumaidon arvoketjutyöryhmän kokous 18.11.2013
Ilkka Pohjamon esitys EU:n luomulainsäädännön uudistuksesta