Luomumaidon arvoketjutyöryhmä 10.1.2014

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä kokoontui 10.1.2014 Helsingissä.

Luomumaidon arvoketjutyöryhmän puheenjohtajana vuonna 2014 valittiin jatkamaan luomumaidontuottaja Arja Peltomäki Myrskylästä. Hän kiitti luottamuksesta ja totesi, että arvoketjutyö on antoisaa, koska saman pöydän ääressä istuvat koko tuotantoketjun edustajat ja kokouksissa on paljon tietoa.

Kaupan arvion mukaan luomumaitotaloustuotteiden myynti lisääntyi vuonna 2013 arviolta 2-4 % (sekä arvo että volyymi). Aiemmat myyntiarviot ovat olleet hieman ylioptimistisia, minkä takia vuodelle 2015 arvioituja myyntipotentiaaleja on syytä osin tarkistaa. Nestemäisen maidon ja juustojen osalta arviot pitävät yhä paikkansa, mutta välipalatuotteiden menekki ei ole edennyt odotetusti.

Luomumaidon vastaanotto vuonna 2013 kasvoi noin 3 milj. litraa edellisvuodesta. Luomumaitoa tuottaa tällä hetkellä 154 tilaa, ja meijereiden luomukeräilyn piirissä on noin 140 tilaa. Todettiin, että useammillakin maidontuottajilla on halukkuutta siirtyä luomuun, kunhan meijerit alkavat tehdä sopimuksia.

Työryhmässä keskusteltiin paljon myös EU:n luomulainsäädännön uudistuksesta siltä kannalta, mitkä asiat olisivat tärkeitä suomalaisen luomutuotannon näkökulmasta. Niin ikään luomumaidon D-vitaminointi ja luomutarkastusten kehittäminen puhuttivat. Mietittiin myös, pitäisikö aloittaville luomukotieläintiloille tarjota nykyistä enemmän neuvontaa ja konsultointia ennen varsinaista luomualkutarkastusta.

Muistio luomumaidon arvoketjutyöryhmän kokous 10.1.2014
Luomun säädösasiat – maidontuotanto