Luomulihan arvoketjutyöryhmän palaveri 16.9.2014

Luomulihan arvoketjutyöryhmä kokoontui 16.9.2014 Kosken kartanossa Perniössä.

Kokouksessa keskusteltiin luomulihan markkinatilanteesta, joka näyttää pysyneen ennallaan. Syksyn aikana luomulihatuotteiden myynnin odotetaan hieman lisääntyvän uusien tuotelanseerauksien myötä. Etenkin sianlihan osalta ongelmana on se, että ruhon kaikkien osien saaminen markkinoille on vaikeaa.

Lisäksi tarkasteltiin EU:n luomulainsäädännön uudistuksen etenemistä. Työryhmä otti kielteisen kannan maa- ja metsätalousministeriön ehdotukseen, jonka mukaan luomueläinten antibioottihoitokertojen määrän rajoitus pitäisi poistaa luomusäädöksistä.

Kokouksen päätteeksi mietittiin luomuliha-alan yhteisen viestintäkampanjan toteuttamista.

Luomulihan arvoketjutyöryhmän seuraava kokous pidetään 27.11. klo 10-12.30 MTK:lla (Hki).

Arvoketjutyöryhmän kokouksen 16.9.2014 muistio
Luomulihan viestintätyöryhmän palaverin 11.8.2014 muistio