Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokous 4.6.2013

Luomulihan arvoketjutyöryhmä kokoontui 4.6.2013 Ässäkeskuksessa Helsingissä.

Kokouksessa tarkasteltiin mm. luomulihamarkkinoiden kehitystä. Vuonna 2012 luomun markkinaosuus tuoreen lihan kokonaismarkkinoista oli noin 0,8 % ja tuoreiden lihavalmisteiden markkinoista 0,3 %. Alkuvuoden 2013 aikana lihan kokonaismarkkinat eivät ole kasvaneet, mikä näkyy myös tuoreen luomulihan kysynnän kasvun hiipumisena.

Tuotekehitystä pitäisi lisätä, jotta kasvu saisi uutta potkua. Luomulihan tuotannon lisäämistavoitteet pidettiin kuitenkin ennallaan (naudanliha noin 5 milj. kg ja sianliha 1,5 milj. kg).

Arvoketjutyöryhmän kokouksessa kuultiin myös esitykset muutoksista, joita EU suunnittelee ympäristökorvausjärjestelmään ja luomutukeen. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin luomun ketjubarometrin 2013 tuloksia erityisesti liha-alan näkökulmasta, lihantuotannon hyvien käytäntöjen oppaiden työstämistä sekä pohdittiin alan tutkimustarpeita ja luomulihan tilastoinnin kehittämistä.

Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokouksen 4.6.2013 muistio.
Ilkka Pohjamo/MTK: Ympäristökorvausjärjestelmän valmistelutilanne luomun osalta
Päivi Rönni/Pro Luomu: Luomu EU:ssa ja Suomessa (lainsäädännön näkökulma)