Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokous 30.11.2012

Pro Luomun koordinoima luomulihan arvoketjutyöryhmä kokoontui 30.11.2012. Kokouksessa käsiteltiin luomulihan markkinatilannetta ja kuultiin mm. luomulihan laatuselvityksestä, luomusianlihan tuotannon ja neuvonnan näkymistä sekä suomalaisen sianlihan sertifioidun laatujärjestelmän laatimisesta ja luomun roolista siinä.

Lisäksi kokouksessa pohdittiin Eviralle tehtävää alan yhteistä esitystä luomusianlihan tuotanto-ohjeiden hyvistä käytännöistä, mietittiin luomunaudanlihan hukkavirtojen vähentämistä sekä luomulihan tuotantomäärien tilastointia. Arvoketjutyöryhmälle tiedotettiin myös luomukalkkunahankkeen etenemisestä ja Helsingin yliopiston aikeesta hakea luomutuotantoon erikoistunutta FiDiPro-professuuria.

Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu: Luomulihan arvoketjutyöryhmä 30.11.2012 muistio

Luomulihan ja tavanomaisesti tuotetun lihan laatuvertailu

Lihateollisuuden tutkimuskeskus on laatinut kirjallisuusselvityksen tutkimuksista, joissa on tarkasteltu luomulihan laatua verrattuna tavanomaisesti tuotettuun lihaan. Selvityksen mukaan luomulihan rasvahappokoostumus näyttää olevan hieman tavanomaisesti tuotettua lihaa parempi, mutta rasvan säilyminen hieman heikompaa.

Markku Niemistö/LTK: Esiselvitys luomulihan ja tavanomaisesti tuotetun lihan laatuominaisuuksista ja Luomulihavertailu (tiivistelmä)

Sianlihan kansallinen laatujärjestelmä

Sianlihantuotantoon laaditaan kansallista laatujärjestelmää, joka pohjautuu ETT:n ylläpitämään sikaloiden terveydenhuollon seurantajärjestelmään Sikavaan. Tavoitteena on lanseerata sianlihantuotannon kansallinen laatujärjestelmä kuluttajille vuoden 2013 aikana.

Antti Lauslahti/CRnet: Suomi – Vastuullisen lihantuotannon mallimaa ja Luonnos: tulevan kansallisen laatujärjestelmän erityispiirteet

Lisää luomusianlihaa neuvonnan avulla

Luomusianlihan tuotantoa on mahdollista lisätä nopeastikin, jos luomupeltoa jo viljelevät sianlihantuottajat saadaan siirtämään myös eläimet luomuun. ProAgrian tavoitteena on saada tästä joukosta 20 uutta luomusikatilaa vuoteen 2014 mennessä.

Ulla-Maija Leskinen/ProAgria Etelä-Pohjanmaa: Luomusianlihan tuotannon ja neuvonnan näkymät

Luomututkimukselle haetaan FiDiPro-professuuria

Helsingin yliopisto ja yhteistyöyritykset hakevat osana helmikuussa 2013 aloittavan Luomuinstituutin toimintaa vuosille 2014-2018 Tekesin FiDiPro-professuuria. Tavoitteena on sen avulla rekrytoida professori Carlo Leifert (University of Newcastle, UK) Suomeen perustamaan luomua kehittävä soveltavan tutkimuksen ryhmä, joka tuottaisi myös t&k-palveluja toimialalle.

Juha Helenius/HY: Esitys luomututkimuksen FiDiPro-professuurista

Luomukalkkunahanke

Keväällä 2012 alkoi Satafoodin koordinoima ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Luomukalkkunan tuotantoketjun toiminnan käynnistäminen -hanke.

Satafood ja MMM: Luomukalkkunahanke – kotimaista luomukalkkunaa, tiedote 29.10.2012