Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokous 23.9.2013

Luomulihan arvoketjutyöryhmä kokoontui 23.9.2013 Keskon tiloissa Helsingissä.

Kokouksessa käsiteltiin luomulihamarkkinoiden tilannetta, erityisesti luomubroilerin tuotanto- ja markkinointikokeilua ja kalkkunahankkeen tuloksia. Seuraavassa luomulihan teuraskyselyssä päätettiin yrittää selvittää myös suoramyyntinä markkinoitavan luomulihan arvo ja volyymi. Todettiin, että Hyvät käytännöt luomusianlihan tuotannossa -opas on työn alla ProAgriassa.

Luomubroilerikokeilun kokemuksia

Kokouksessa käytiin läpi luomutuottaja Hermanni Huhtalan, Pajuniemen ja SOK:n luomubroileri-kokeilun tuloksia ketjun alkupään osalta. Todettiin, että kasvattajan kokemukset olivat pääosin positiivisia ja kuluttajien ostopäätösten osalta hinta näyttelee suurta roolia. Lopulliset johtopäätökset kokeilun tuloksista saadaan vasta myöhemmin.

Luomubroilerikokeilun yhteydessä esiin tulleet ongelmakohdat päätettiin koota jatkoa ajatellen. Lisäksi Ilkka Pohjamo/MTK sai tehtäväkseen selvittää, missä vaiheessa siipikarjan luomusäädösten valmistelu on EU:ssa.

Kalkkunahankkeen tulokset

Satafoodin ja Suomen Siipikarjaliiton koordinoiman kalkkunahankkeen tulokset kertovat, että kuluttajat tuntevat kalkkunan tuotteena heikommin kuin broilerin. Luomunäkökulmasta on myönteistä, että luomukalkkuna kiinnostaa kuluttajia ajatuksen tasolla; kuitenkin tavanomaista vaihtoehtoa korkeampi hinta todennäköisesti karsisi ostajia.

Lisäksi kuluttajien mielikuvat tavanomaisesti tuotetusta kalkkunasta ovat jo varsin myönteisiä eläinten hyvinvoinnin osalta, joskin kuluttajien mielikuvat perustuvat yleisesti vääriin käsityksiin.

Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokouksen 23.9.2013 muistio
Satafood ry & Suomen Siipikarjaliitto ry: Luomukalkkunatutkimus – kvalitatiivinen tutkimusraportti.