Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokous 17.3.2015

Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokouksessa 17.3.2015 kuultiin luomuliha-alan kehityksestä sekä luomunaudanlihan kannattavuudesta.

Luomulihaa tuotetiin v. 2014 yhteensä 3,1 miljoonaa kiloa (luullisena), mikä oli 8 %  enemmän kuin edellisvuonna. Luomunaudan-, lampaan- ja siipikarjanlihan tuotanto kasvoi, mutta luomusianlihan tuotanto väheni hieman.

Vähittäiskaupassa luomulihaa myytiin yhteensä 12,1 miljoonalla eurolla. Luomuliha-markkinat kasvavat hitaasti mutta varmasti, joten alan yritykset toivovat myös tuotannon lisääntyvän maltillisesti.

MTT:ssä tehdyn tutkimuksen mukaan maitotilojen kustannuksissa eri tuotantotapojen välillä on eniten eroa ostorehuissa – luomutilat käyttävät tuplasti enemmän rahaa ostorehuihin. Luomuemolehmätiloilla on kannattavuusetu verrattuna tavanomaisiin tiloihin, mutta maitorotuisten nautojen kannattavuus voi silti olla parempi.

Kannattavuuden näkökulmasta keskeistä on yksikkökoon kasvattaminen. Tukien merkitys tilan tulonmuodostuksessa alkaa olla pienempi kuin markkinahinta.

Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokouksen 17.3.2015 muistio
Eeva Heikkilä/TNS Gallup: Luomunaudanlihan tuotanto 2014
Kauko Koikkalainen/Luke: Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus