Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokous 12.3.2014

Luomulihan arvoketjutyöryhmä kokoontui 12.3.2014 Helsingissä.

Anne Kallinen TNS Gallupista esitteli luomulihan tuotantomääriä v. 2013 koskevan kyselyn tulokset. Kyselyn mukaan luomulihaa tuotettiin yhteensä 3,4 miljoonaa kiloa. Luomun tuotanto kasvoi kaikissa lihalajeissa edellisvuodesta ja oli 0,9 prosenttia kaikesta lihantuotannosta (ilman siipikarjanlihaa 1,2 %).

Luomulihan suoramyyntiä on vaikea tilastoida. TNS Gallupin tuottajille tekemän kyselyn mukaan noin neljännes luomulihasta myydään tiloilta suoraan kaupoille, ravintoloille ja kuluttajille.

Kokouksessa tarkasteltiin myös EU:n luomulainsäädännön uudistusehdotusta erityisesti lihantuotannon näkökulmasta. Todettiin, että etenkin kuluvan vuoden lopussa päättyvät siirtymäajat kananuorikoiden hankkimiseksi tavanomaiselta puolelta ja lupa käyttää 5 % tav.omaista rehua luomusikojen ja -siipikarjan rehustuksessa ovat Suomelle ongelma. Siirtymäaikoihin tarvitaan jatkoa.

Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokouksen 12.3.2014 muistio
TNS Suomen Gallup: Yrityskysely – Luomulihan määrä 2013
Pro Luomun arvoketjutyöryhmät: Varautuminen EU:n luomuasetuksen muutoksiin