Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokous 12.2.2013

Luomulihan arvoketjutyöryhmä kokoontui 12.2.2013. Työryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin toimitusjohtaja Pasi Tamminen Lihatukku Harri Tamminen Oy:stä.

Kokous perehtyi luomulihan myyntilukuihin v. 2011–12. Kauppa arvioi, että tuoretta luomulihaa myytiin 7,8 milj. € arvosta v. 2011 ja 8,3 milj. € arvosta v. 2012. Luomulihavalmisteiden osalta myynnit olivat vastaavasti 2,15 milj. € ja 3,3 milj. €. Kauppa arvioi luomulihan myyntipotentiaalin kummassakin tuoteryhmässä huomattavasti viime vuoden myyntiä suuremmaksi.

TNS Gallupin laatima luomulihan tuotantomääriä v. 2012 koskeva selvitys oli arvoketjutyöryhmän kokouksen aikaan yhä hieman keskeneräinen. Sittemmin se on valmistunut (kts. alla).

Lisäksi kokous tarkasteli luomun roolia sianlihan kansallisessa laatujärjestelmässä Sikavassa, jonka rakentaminen etenee Suvali-hankkeessa. Luomun erityislupauksia työstetään osaksi Sikavaa. Luomusikatilalla Sikavaan kuuluminen vahvistaa erityisesti tautiriskien hallintaa. Luomun mukanaolon Sikavassaa odotetaan lisäävän eläinlääkäreiden tuntemusta luomusta ja sen vaatimuksista.

Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu: Luomulihan arvoketjutyöryhmä 12.2.2013 muistio

Luomulihan tuotantomäärät 2012

TNS Gallupin on laatinut Pro Luomulle selvityksen luomulihan tuotannosta Suomessa. Selvityksen mukaan viime vuonna luomunaudanlihaa tuotettiin yhteensä 1,7 milj. kg (2,1 % kaikesta naudanlihasta).  Luomusianlihaa tuotettiin lähes 0,5 milj. kg (0,2 % sianlihasta) ja luomulampaanlihaa 0,1 milj. kg (12,4 % lampaanlihasta). Kaikkiaan luomun osuus kaikesta lihantuotannosta oli 0,8 % vuonna 2012.

Selvitys raportoi myös luomumaidon ja -kananmunien tuotantomäärät. Luomumaitoa tuotettiin viime vuonna 37,6 milj. litraa, mikä oli 1,7 % kaikesta maidontuotannosta. Luomukananmunia tuotettiin 2,2 milj. kg, mikä oli 3,7 % kaikesta kananmunantuotannosta.

TNS Suomen Gallup Elintarviketieto Oy/Pro Luomu ry: Yrityskysely – Luomulihan määrä 2012