Luomulihan arvoketjutyöryhmä 2.6.2014

Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokouksessa 2.6.2014 pohdittiin luomulihabisnestä ja luomun kuluttajaviestintää. Ilkka Pohjamo/MTK esitteli lisäksi EU:n luomulakiuudistuksen tilannetta.

Peter Westerholm/Pajuniemi piti esityksen, jossa hän hieman moitti alaa markkinalähtöisyyden puutteesta. Esitys kirvoitti vilkkaan keskustelun luomuliha-alan haasteista ja mahdollisuuksista.

Todettiin mm. että olisi tärkeä pystyä käyttämään koko luomuruho tehokkaasti sekä turvata luomuraaka-aineen saatavuus. Tässä olennaisessa roolissa on toimijoiden yhteistyö. Lihatalojen ja kaupan on saatava koko ketju sitoutumaan luomuun. Esimeriksi Saksassa ja Tanskassa on saatu nostettua kuluttajien tietotasoa luomusta sekä tuotu markkinoille uudenlaisia lihatuotteita.

Viestinnän rooli luomun menekin lisäämiseksi nähtiin suureksi. Lihan osalta esim. MMM:n suunnitteilla olevan kuluttajakampanjan viestinnässä toivottiin korostettavan makua ja eläinten hyvinvointia. Arvoketjutyöryhmä päätti myös järjestää median edustajille tila- ja yrityskäyntejä, joita valmistelemaan nimettiin erillinen työryhmä.

Luomulihan arvoketjutyöryhmän kokouksen 2.6.2014 muistio.
Peter Westerholmin esitys
Pro Luomun lausunto investointituen muuttamisesta