Luomulihan arvoketjutyöryhmä 2.12.2013

Luomulihan arvoketjutyöryhmä kokoontui 2.12.2013 Helsingissä.

Kokouksessa tarkasteltiin luomulihan markkina- ja tuotantotilannetta. Luomulihan kysynnässä on havaittavissa hienoista hiipumista niin vähittäiskaupassa kuin suoramyynnissä.

Kauko Koikkalainen MTT:stä esitteli EU:n uuden ohjelmakauden tukipolitiikkaa ja sen vaikutuksia luomulihantuotantoon. Keskeistä uudella ohjelmakaudella on mm. luomuvalvontajärjestelmän toimeenpano, tuen motivoiva vaikutus ja eläinyksikköjen laskentaperusteet.

Sikava eli sianlihantuotannon kansallinen laatujärjestelmä on valmistumassa. Luomusikatiloja kannustetaan liittymään järjestelmään, jos niillä ei ole kattavaa terveysvalvontaa esim. oman tilateurastamon kautta.

Kokouksessa keskusteltiin luomusiipikarjanlihan säädöksistä Siipikarjaliiton asiantuntijan Ulla Holman koosteen pohjalta. Luomusiipikarjanlihan tuotannon kehittymisen ja tautiriskien hallinnan kannalta olisi tarpeen saada Suomeen myös tuotantoketjun alkupää. Päätettiin esittää, että Holma laatisi luomuemolintutuotannon ohjeistuksen.

Lopuksi keskusteltiin luonnonmukaisen tuotannon valvonnan lakiluonnoksesta ja elintarvikelain muuttamisesta.

Muistio luomulihan arvoketjutyöryhmän kokous 2.12.2013
Ulla Holma: Pohdintaa luomulihasiipikarjan kasvatuksesta Suomessa