Luomukasvisten arvoketjutyöryhmän kokous 22.1.2013

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä kokoontui 22.1.2013. Kokouksessa tarkasteltiin luomukasvisten markkinatilannetta, kuultiin laatujärjestelmä-asiasta ja luomukasvisten viljelyä ja kannattavuutta tarkastelevista tutkimushankkeista, joita on meneillään useita. Lisäksi pohdittiin, mitä ja miten luomukasviksista pitäisi kertoa kuluttajille Pro Luomun tulevassa kuluttajakampanjassa.

Kokouksessa perehdyttiin myös luomukasvihuonesäädösten etenemiseen EU:ssa. Suuri uhka on, että unionin luomusäädöksiin kirjataan vaatimus kasvihuoneen maapohjasta, mikä käytännössä lopettaisi luomukasvihuonetuotannon Suomessa. Suomi, Ruotsi ja Itävalta vastustavat tätä linjausta jyrkästi.

Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu: Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä 22.1.2013 muistio

Hankkeita ja hyviä käytäntöjä

Suomessa on meneillään useita tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on edistää luomukasvisten tuotantoa (esim. EKOkas-hanke) ja nostaa myös tuotannon kannattavuutta. Luomukasvistuotantoon kaivataan verifioitua laatujärjestelmää tai -standardia. Esimerkiksi Kotimaisten Kasvisten hallinnoimaa Laatutarha-ohjeistoa kehitetään LaatutarhaPLUS-ohjeistoksi – olisiko mahdollista liittää luomukasvistuotannon hyvät käytännöt sen osaksi?

Anne Piirainen/HY, Ruralia-instituutti: Hankkeita ja hyviä käytäntöjä

EKOkas-tutkimushanke

Luomukasvisten kannattavuus ja markkinointi

Luomukasvisten tuotanto on vähentynyt viime vuosina, vaikka kuluttajat haluaisivat ostaa kotimaisia luomukasviksia. Miksi tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa? MTT:n, Perunantutkimuslaitoksen ja HY/Ruralian yhteinen tutkimus selvittää luomukasvistuotannon kannattavuuden ongelmia niin viljelyn, logistiikan kuin markkinoinnin näkökulmasta.

Luomukasvisten kannattava tuotanto, toimivat myynti- ja jakelukanavat sekä markkinamekanismit

Eroon luomuperunan laatuongelmista

Ammattikeittiöissä luomuperunan laatuongelmia ovat erityisesti perunan raaka- ja keittotummuminen. Suurin syy tähän on liiallinen typen käyttö ja perunan tuleentumattomuus. MTT kartoittaa Luomuperunan laatu hallintaan -tutkimushankkeessa luomuperunan laadun lähtötilanteen, etsii uusia luomuviljelyyn soveltuvia lajikkeita sekä testaa julkisten ruokapalveluiden mahdollisuuksia hyödyntää luomuperunaa.

Luomuperunan laatu hallintaan