Luomukasvisten arvoketjutyöryhmän kokous 10.3.2014

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä kokoontui 10.3.2014 Helsingissä.

Kokouksessa keskusteltiin luomukasvisten tuotannon ongelmista. Todettiin, että tuottajien verkostoituminen ja yhteistyö tehostaisi pienten ja hajallaan olevien luomukasvismäärien saamista markkinoille. Pienen tilan kannattaa erikoistua pariin kasviin. Tuottajat tarvitsisivat enemmän ennakkotietoa kaupan ja teollisuuden tarpeista.

Luomukasvisten käyttöä ammattikeittiöissä hidastaa eniten yhä hinta – ruokapalvelujen pitäisikin satsata nykyistä enemmän ruokalistasuunniteluun. Vähittäiskaupassa hevi-osaston ylläpidolla on suuri merkitys luomun imagolle. Luomukasvisten kasvava markkinointikanava ovat ruokapiirit.

Lisäksi kokouksessa tarkasteltiin Euroopan komission luomulain uudistusesitystä ja Manner-Suomen maaseutuohjelmaa. Ohjelma ehdottaa, että tavanomainen tila voisi siirtää osan avomaanvihannestuotannon pinta-alastaan luomuun; työryhmän mielestä tämä on ongelmallista luomun luotettavuuden kannalta. Lisäksi se on ristiriidassa komission ehdotuksen kanssa, sillä komissio esittää, että luomutilan koko tuotannon pitäisi olla jatkossa luomua. Työryhmä päättikin laatia MMM:lle kannanoton, jossa kyseenalaistetaan avomaanvihannesten rinnakkaistuotannon salliminen.

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmän kokouksen 10.3.2013 muistio
Pro Luomun arvoketjutyöryhmät: Varautuminen EU:n luomuasetuksen muutoksiin
Lausunto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valmistelulautakunnalle 11.3.2014