Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä 31.8.15

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä kokousti 31.8.2015 Mikkelissä. Ryhmä tutustui myös luomukasvis-tuotantoon Mikkelin Haukivuorella Paavo Pulkkisen Lietlahden tilalla sekä Antti Vauhkosen Kalliolan tilalla.

Kokouksessa Sari Kilkki ja Heidi Haavisto esittelivät heviosaston hoitajien näkemyksiä luomukasvisten laadusta ja myynnin kannattavuudesta kaupassa. Selvitystä varten oli haastateltu HeVi-osastojen hoitajia Etelä-Savossa sekä pääkaupunkiseudulla. Esitykset liitteenä.

Arvoketjutyöryhmän seuraava kokous pidetään 17.11.2015 klo 10-13.

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmän muistio 31.8.2015
Heidi Haavisto: Luomu-HeVi haasteita pääkaupunkiseudulla
Sari Kilkki: Luomu-HeVi haasteita Etelä-Savossa