Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä 21.1.2014

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä kokoontui 21.1.2014 Helsingissä. Mikko Rahtola valittiin jatkamaan ryhmän puheenjohtajan vuonna 2014.

Kokouksessa arvioitiin luomukasvisten myyntiä vuonna 2013 suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Eniten pieleen meni tomaatin myyntiennuste, joka jäi alle puoleen tavoitteesta. Sen sijaan kaalien myynti ylitti selvästi tavoitteen. Porkkanan osalta todettiin, että satsaus ympärivuotiseen tarjontaan voisi kasvattaa sen markkinaosuutta.

Luomukasvisten tuotantoketjun pullonkaulat todettiin pitkälti samoiksi kuin aiemminkin. Ongelmana on edelleen tuotteiden laatu ja hidas kierto. Tutkimusten mukaan luomukasvistuotannon kasvua hidastavat myös mm. pienet tuotantopinta-alat ja suuret satovaihtelut sekä kotimaisten jalostajien puute.

Kokouksessa todettiin, että varautuminen EU:n luomusäädösten uusimiseen on aloitettava, minkä takia koottiin yhteen asioita, joita sääntöuudistus mahdollisesti koskee (kts. liite). Todettiin, että kasvihuonesäädösten muutos on jäänyt luomuasetuksen kokonaisuudistuksen jalkoihin. Mikko Rahtola lupasi valmistella asiaa koskevan kirjelmän esitettäväksi komission luomualajaostolle.

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmän kokouksen 21.1.2014 muistio
Luomukasvisten säädösasiat