Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä 20.11.2013

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä kokoontui 20.11.2013 Helsingissä.

Luomukasvisten myynti kokonaisuudessaan on kasvussa, veturina luomubanaani. Kotimaisten luomuvihannesten myynti on aika tasaista.

Kauko Koikkalainen MTT:stä esitteli EU:n uuden ohjelmakauden tukipolitiikkaa ja sen vaikutuksia luomukasvisten tuotantoon. Luomukorvaus irtaantuu ympäristötuesta omaksi järjestelmäksi, ja sopimuksista siirrytään 5-vuotisiin sitoumuksiin. Viljelijältä ei enää vaadita koko sitoumuskauden pituisia vuokrasopimuksia. Auki on yhä mm. puutarhatuotannon tukitaso.

Ilari Paananen Laureasta esitteli selvitystä, jossa on pohdittu luomuruoan kustannusten keventämistä julkisissa ruokapalveluissa ruokalistasuunnittelun avulla. Ruokalistojen hintaero eri vaihtoehtojen välillä oli yllättävän pieni. Laskelmaa kehitetään jatkossa niin, että siinä käytetään kotimaisia hintoja.

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin luomuvalvonnan uudistamisesta, lisäysaineistorekisteriä koskevasta lakiesityksestä sekä EU:n luomulainsäädännön uudistamisesta. Luomukasvihuonetuotantoa koskeva lainsäädäntöuudistus ei ole edennyt, vaan odottaa luomulain kokonaisuudistusta.

Muistio luomukasvisten arvoketjutyöryhmän kokous 20.11.2013
Ilari Paanasen esitys