Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä 19.1.2015

Luomukasvis-arvoketjutyöryhmän kokouksessa 19.1.2015 keskusteltiin mm. luomukasvisten kuluttajalaadusta, luomupuutarhatuotannon tutkimushankkeista sekä luomussa käytettävissä olevista kasvinsuojeluaineista.

Luomukasvisten kuluttajalaadussa on yhä toivomisen varaa. Työryhmän jäsenet eivät kannata esim. päiväysmerkintöjen käyttöönottoa, sillä niiden luotettavuus on heikko, kun tuotteiden säilytysolosuhteet vaihtelevat. Kaupan mielestä heviosastojen henkilökunnan ammattitaito ja koulutus ovat avainasemassa.

Mikkelin AMK ja HY/Ruralia ovat valmistelleet kasvisten laatua ja tuotetervallisuutta koskevan hankkeen Maaseutuohjelman ideahakuun.

Suomeen soveltuvien luomuhyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden valikoima on kaventumassa, koska yritykset eivät ole valmiita tekemään maakohtaisia tutkimuksia myyntilupien saamiseksi. Suomen markkinat katsotaan tähän liian pieniksi. Päätettiin esittää MTK:lle, että se alkaisi ajaa muutosta, jonka mukaan maakohtaisten tutkimusten sijaan hyväksyttäisiin esim. saman ilmastovyöhykkeen tutkimukset.

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmän vuoden 2015 tehtäviksi päätettiin:
1) Markkinan ja tuotannon kehittymisen seuranta
2) Sidosryhmävaikuttaminen
3) Seleenilannoitustarpeen selvittäminen
4) Some-yhteistyö tiedotuksessa ja markkinoinnissa

Arvoketjutyöryhmän seuraava kokous pidetään 14.4. klo 10-13 Viikissä Helsingissä (Biokeskus 1, kabinetti 3109)

Työryhmän kokouksen 19.1.2015 muistio
Sari Iivonen, HY/Ruralia-instituutti: Kotimaisen luomusipulin tuotannon haasteita
Pohjapaperi Bioruiskute S:stä (MTK:n luomuvaliokunnalle)