Jäsenyys

Pro Luomu ry:n tarkoitus on edistää Suomen luomualan kasvua ja kehitystä. Yhdistys kutsuu tähän työhön mukaan kaikkia luomualan toimijoita. Yhdistyksellä on noin 60 jäsentä, jotka edustavat ketjun eri toimijoita ja eri elintarvikeryhmiä.

Varsinaiseksi jäseniksi voivat liittyä luomualalla joko kokonaan tai osittain toimivat yritykset, yhdistykset ja julkisyhteisöt tai näitä edustavat tahot, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki luomun arvoketjun toimijat.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityishenkilöt sekä yhteisöt, jotka eivät toimi luomualalla, mutta haluavat kehittää luomualaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Oheisen linkin kautta voit täyttää ja lähettää sähköisen liittymislomakkeen.