HoReCa-arvoketjutyöryhmän kokous 22.5.2013

Pro Luomun horeca-arvoketjuryhmä kokoontui 22.5.2013 Helsingissä.

Kokouksessa tarkasteltiin aiemmin keväällä tehtyä luomukasvisten käyttöpotentiaalin kartoitusta. Luomukasvisten käytön lisäämisen esteitä ammattikeittiöissä ovat hinta, saatavuus ja kysynnän epävarmuus. MTT:n luomukasvishanke selvittää esteiden mittakaavaa ja ratkaisuehdotuksia. Alustavia tuloksia on luvassa lokakuuksi.

Kokouksessa päätettiin teettää myös alustava selvitys siitä, miten ruokalistasuunnittelun avulla luomun tarjontaa julkisissa ammattikeittiöissä voitaisiin lisätä hyväksyttävin kustannuksin.  Selvityksen laatii Laurea ja se valmistuu syksyllä.

Horeca-arvoketjutyöryhmän kokouksen 22.5.2013 muistio.