HoReCa-arvoketjutyöryhmän kokous 21.1.2014

Pro Luomun HoReCa-arvoketjutyöryhmän kokous pidettiin 21.1.2014 Helsingissä.

PTY:n jäsenten luomutuotteiden myynti HoReCa-sektorille kasvoi vuonna 2013 kahdella miljoonalla eurolla edellisvuodesta ja oli yhteensä yhteensä 11 miljoonaa euroa. Arvoketjuryhmä päätti säilyttää vuodelle 2015 asetetun 21 miljoonan euron myyntitavoitteen ennallaan.

Myynnin kasvu on ollut tasaista mutta pientä tukuissa, julkisella puolella ja muissa lounasravintoloissa. Hotelleissa luomua käytetään jonkin verran esim. aamiaisella, mutta ketjuravintoloissa luomun tarjonta vähäistä.

Anu Arolaakso EkoCentriasta esitteli Taloustutkimuksen tekemän Suurkeittiötutkimuksen 2013 tuloksia. Niiden mukaan luomutuotteiden päivittäinen käyttö ammattikeittiöissä laski hieman edellisvuodesta. Luomun käytön lisäämistä toivoi 41 % vastaajista.

Tutkimuksen mukaan luomutuotteiden hinta ei ole enää keskeisin ongelma kaikissa tuoteryhmissä (esim. myllytuotteet), mutta tuoteryhmien väliset hintavaihtelut ovat suuria. Julkisella sektorilla hinta koetaan yhä luomun lisäämisen suureksi esteeksi. Ammattikeittiöiden näkökulmasta ongelmallisimpia ovat luomutuoretuotteet.

Luomu-HoReCa-arvoketjutyöryhmän kokouksen 21.1.2014 muistio
Anu Arolaakso: Suurkeittiötutkimuksen 2013 tuloksia