HoReCa-arvoketjutyöryhmä 23.10.2013

Pro Luomun horeca-arvoketjutyöryhmä kokoontui 23.10.2013 Helsingissä.

Minna Mikkola Luomuinstituutista tarkasteli luomukasvisten jakelukanavia ja markkinamekanismeja Euroopassa. Tutkijan mukaan muiden maiden kokemuksista voi ottaa oppia, esimerkkinä tanskalaiset lounasboxit julkisella sektorilla. Luomukasvisten tarjonnassa horeca-sektorille pitäisi kiinnittää enemmän huomiota muuhunkin kuin hintaan ja pyrkiä kehittämään Suomeen soveltuvia toimintamalleja.

Ilari Paananen Laureasta esitteli alustavia tuloksia selvityksestä, jossa on pohdittu luomuruoan kustannusten keventämistä julkisissa ruokapalveluissa ruokalistasuunnittelun avulla. Selvityksessä laadittiin kolme versiota 6 viikon kiertävistä ruokalistoista, joista kaksi tuunattiin luomulla. Ruokalistojen hintaero eri vaihtoehtojen välillä oli yllättävän pieni.

Horeca-arvoketjutyöryhmän kokouksen 23.10.2013 muistio
Minna Mikkolan esitys
Ilari Paanasen esitys