Viestintäkampanjat

Luomun koordinaatiohanke toteuttaa vuosina 2016-2017 neljä viestintäkampanjaa, joita aluehankkeet voivat hyödyntää omassa työssään. Kampanjat ovat:

Alla kampanjoiden alustavat suunitelmat.

1. #kaikkijaeimitään

Tuotamme ja jaamme kuluttajille suunnattuja luomuaiheisia meemejä eli somessa levitettäviä kuvia. Meemien tavoitteena on tiedottaa luomusta ja vahvistaa kuluttajien luomumyönteisiä mielikuvia.

SISÄLTÖ: Kolme sarjaa meemejä: 10 luomufaktaa, 5 luomumyyttiä ja TOP10-luomutuotteet. Meemien pohjana on luomun tarina ja sen viestintäkärjet. TOP10-meemejä lukuun ottamatta meemit ovat ajattomia eli niitä voidaan käyttää myös uudelleen.

JULKAISU: Meemikuvat jaetaan Pro Luomun somekanavilla (FB, Twitter, Instagram) sekä FBssä toimivassa PL luomukoordinaatio -ryhmässä. Lisäksi meemit julkaistaan Pro Luomun nettisivuilla olevassa Luomun koordinaatiohanke-osiossa.

AIKATAULU: Meemit julkaistaan viikoilla 34-43/2016 (elokuu-lokakuu), 1-2 meemiä/viikko. Meemikampajan toistetaan vuonna 2017.

TYÖNJAKO: Koordinaatiohanke tuottaa meemikuvat, ja jakaa ne hankkeille. Hankkeiden toivotaan jakavan meemejä omissa somekanavissaan.

2. Luomu rokkaa!

Kokoamme viljelijöille suunnatun informaatioaineiston luomusta. Visuaalisesti raikkaan mutta asiapitoisen ja selkeän aineiston tavoitteena on kannustaa tavanomaisia tiloja siirtymään luomuun. Aineiston sisällöstä työstetään soveltuvin osin myös meemejä somessa jaettavaksi.

SISÄLTÖ: Aineistossa kerrotaan luomutuotannon pääperiaatteista, esitellään luomun kysynnän kehitysennusteita vuoteen 2020 ja luomun kannattavuutta. Lisäksi kokoamme siihen linkkejä muiden tahojen jo tuottamaan aineistoon.

JULKAISU: Aineisto julkaistaan Pro Luomun nettisivuilla Luomun koordinaatiohanke -osiossa  pdf-tiedostona ja siitä voi pyytää Pro Luomusta myös ppt-tiedoston esityskäyttöön. Aineiston sisällöstä ja julkaisemisesta tehdään mediatiedote.

AIKATAULU: Aineisto julkistetaan mediatiedotteella helmikuussa 2017 ja se jaetaan luomukoulutuksia järjestäville hankkeille sekä muille vastaavia infotilaisuuksia järjestäville tahoille, kuten Pro Agrian luomuneuvojille, MTK:lle ja Luomuliitolle.  Meemejä jaetaan somessa maalis-huhtikuussa 2017.

TYÖNJAKO: Koordinaatiohanke tuottaa Luomu rokkaa -viljelijäkampanjan aineiston aluehankkeita konsultoiden. Hankkeiden toivotaan hyödyntävän aineistoa keväällä 2017 viljelijöille suunnatuissa koulutuksissa ja infotilaisuuksissa sekä jakavan meemejä omissa somekanavissaan.

3. Luomupuuron ME

Järjestämme osana Suomi 100 -merkkivuotta osana Syödään yhdessä -teemaa luomupuuronsyönnin ME -tempauksen 6.9.2017. Sen tavoitteena on tehdä luomua tutuksi ammattikeittiöille ja kuluttajille helpolla ja hauskalla tavalla.

SISÄLTÖ: Nettiin tehdään kampanjasivu, jonka kautta yritykset ja yhteisöt kuten koululuokat, päiväkodit tai työpaikat voivat ilmoittaa 6.9.2017 nauttimiensa luomupuuroannosten määrän. Kuluttajia innostetaan jakamaan puurokuvansa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #luomupuuronME.

JULKAISU: Luomupuuron maailmanennätys julkistetaan 7.9.2017 Helsingissä Pikkuparlamentissa. Paikalle kutsutaan mediaa ja kansanedustajia nauttimaan luomupuuroa.

AIKATAULU: Kampanjasta viestitään sekä luomuhankkeille että Portaat luomuun -yhteistyön kautta ammattikeittiöille ja kouluille & päiväkodeille jo alkuvuodesta 2017 alkaen. Medialle tiedotetaan tulossa olevasta kampanjasta keväällä 2017 ja   kerrotaan sen päätyttyä tulos eli syödyt puuroannokset. Kisaa promotaan aktiivisesti somessa pitkin vuotta 2017.

TYÖNJAKO: Koordinaatiohanke tuottaa Luomupuuronsyönnin ME -nettisivun ja -laskurin, tekee kampanjan valtakunnallisen media- ja someviestinnän sekä julkistaa tuloksen. Hankkeiden toivotaan aktivoivan kampanjaan mukaan oman alueensa ammattikeittiöitä ja tarjoilevan luomupuuroa omilla paikkakunnillaan sekä tiedottavan siitä alueellisesti.

4. Luomu maakunnassa -tilastokooste

Alueelliset luomuhankkeet työstävät oman maakunnan luomutuotantoa koskevan tilastokoosteen. Sen tavoitteena on lisätä luomun näkyvyyttä omassa maakunnassa ja virittää keskustelua alan kehityksestä. Lyhyt ohje koosteen tekemiseen löytyy täältä.

SISÄLTÖ: Kootaan yhteen alueellisia luomutilastoja, jotka ovat saatavilla Evirasta ja oman alueen ELY-keskuksesta. Koosteessa nostetaan esille myös maakunnallista omaleimaisuutta luomun suhteen.

JULKAISU: Kooste toteutetaan power point -esityksenä, joka laitetaan nettiin pdf-tiedostona. Koosteen valmistumisesta tiedotetaan medialle joko tiedotteella tai pitämällä tiedotustilaisuus. Jos pidetään tiedotustilaisuus, kannattaa sen yhteydessä jakaa tunnustus esim. maakunnallinen luomuteko/-vaikuttaja/-tuottaja median houkuttelemiseksi paikalle.

AIKATAULU: Alueelliset hankkeet voivat tehdä tilastokoosteet omaan aikataulunsa mukaan. Esim. Evira julkaisee edellisvuotta koskevat tilastotiedot alkuvuodesta, joten alkukevät olisi uutisarvon kannalta otollisinta aikaa.

TYÖNJAKO: Alueelliset hankkeet työstävät itsenäisesti maakunnallisen tilastokoosteen. Luomun koordinaatiohanke opastaa pyydettäessä ja auttaa tarvittaessa mediaviestinnässä.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma rahoittaa Luomun koordinaatiohanketta ja sen viestintäkampanjoita.

lippu_ja_tunnuslause(1)maaseutu2020_oranssi