Luomuluonnontuotteet

Suomen sertifoitu luomukeruualue on maailman suurin: 12,2 miljoonaa hehtaaria. Luomuluonnontuotteiden arvoketjutyöryhmän tavoitteena on edistää suomalaisen keruuluomun hyödyntämistä ja jatkojalostusta korkean lisäarvon tuotteiksi.

mustikka

Työryhmän tehtävänä on

  • luoda luoda näkemys alan kasvupotentiaalista Suomessa,
  • etsiä luomuluonnontuotteiden käytön lisäämisen pullonkaulat ja löytää niihin ratkaisuja,
  • rakentaa arvoketjun/-verkoston yhteistyötä.

Ryhmän työ on osa Luomun koordinaatiohanketta, joka jatkuu vuoden 2017 loppuun. Tarve työn jatkamiselle  arvioidaan hankkeen päättymisen jälkeen. Luomun koordinaatiohanke tekee tiivistä yhteistyötä luonnontuotteiden koordinaatiohankkeen (LUMOA), Suomen 4H:n sekä toimialan muiden yhdistysten ja yritysten kanssa.

Luomuluonnontuotteiden arvoketjutyöryhmän kokousten muistiot ja muu aineisto:

Kokouksen 17.5.2017 muistio
Kokouksen 19.1.2017 muistio
Kokous 6.4.2016: asialista, muistio ja esitys Vuorela: Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena

Luomuluonnontuotteiden arvoketjutyöryhmän jäsenet:
Koskinen Johanna, Ruohonjuuri Oy
Kottila Marja-Riitta, Pro Luomu
Kuivalainen Antti, Forest of Lappland
Laiho Joni, Puhdistamo
Laiho Riitta, Puhdistamo
Laitinen Taina, Vavesaaren tila
Lukkariniemi Mari, ETL ry
Partanen Birgitta, Helsingin yliopisto
Pensanen Tiina, SOK
Ristioja Anne, Lapin ELY-keskus
Ryyti Riitta, Kiantama
Rutanen Juha, Helsingin yliopisto
Rönkkö Mika, Suomen terveystuotekauppiaiden liitto ry
Siivari Jari, Fingredient Oy
Silfverberg Petri, Valio Oy
Snellman Thomas, EkoNu -hanke
Tuomasjukka Saska, Lapin Maria
Vuorela Eija, 4H-liitto/Youngfour

Luomun koordinaatiohanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

lippu_ja_tunnuslause(1)maaseutu2020_oranssi