Arvoketjutyöryhmät

Tuoteryhmäkohtaisten arvoketjutyöryhmien tehtävänä on tunnistaa ja ratkoa tuotannon, jalostuksen ja markkinoinnin ongelmakohtia ja edistää siten luomun tarjontaa ja saatavuutta Suomessa. Lisäksi arvoketjutyöryhmät seuraavat luomumarkkinoiden ja -tuotannon kehittymistä ja laativat siitä ennusteita.

Kussakin arvoketjutyöryhmässä ovat edustettuina kyseisen ketjun keskeiset toimijat kuten panostuottajat, viljelijät, jalostajat ja kauppa sekä tutkimus ja neuvonta.

Arvoketjutyöryhmiä toimii tällä hetkellä kuusi:

logo_elokuu_2013_pieni
Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut tämän aineiston tuottamista.