Hankkeet

Julkisesti rahoitetut hankkeet ovat merkittävä osa Pro Luomun toimintaa.

Luomun koordinaatiohanke (2015-2017)

Luomun koordinaatiohankkeen tavoitteena on lisätä yhteistä puhetta ja ymmärrystä luomusta sekä rakentaa luomualan kehittäjien tuki- ja kumppanuusverkosto, jolla on tiivis yhteys elinkeinon toimijoihin. Hanke tuottaa alueellisten toimijoiden käyttöön yhteisiä viestintäkonsepteja: kampanjoita ja maakuntatiedotusta, joilla lisätään luomun näkyvyyttä ja parannetaan luomuimagoa. Kehittämiskonsepteilla hanke palvelee alueellisia kehittäjiä osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Luomun koordinaatiohanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Täsmäluomu (2015-3/2017)

Vuosina 2015-2016 Pro Luomu toteuttaa Täsmäluomu-hanketta. Sen tavoitteena on parantaa luomun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista mm. seuraamalla luomumarkkinoiden kehitystä, kuluttajien ja tuottajien näkemyksiä luomusta sekä laatimalla tuoteryhmäkohtaisia arvioita markinnoiden potentiaalista. Täsmäluomu-hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö/Mavi Ruokaketjun toiminnan edistämiseen varatuista rahoista.

Täsmäluomu-hanke on tuottanut seuraavat aineistot:

Faktameemit luomun tuotannosta ja kulutuksesta Sumessa
Infograafit luomun tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa
Luomulihajaloste. Yrityshaastattelut, helmikuu 2017.
Pelastetaan luomuleipä. Selvitys luomuleivän oston esteistä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.
Kysely vastuullisista hankinnoista kuntien hankintapäättäjille. Yhteenvetoraportti helmikuu 2016.
Kuluttajakysely kuntien vastuullisista hankinnoista. Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016.
Luomun markkinapotentiaalit tuoteryhmittäin
Suomalaiset ja luomu -esitys
Luomun kuluttajabarometri 2015
Luomun ketjubarometri 2015

Täsmäluomu-hankkeessa tuotettuja kuvia suomalaisesta luomutuotannosta saat käyttöösi pyytämällä niitä osoitteesta info(at)proluomu.fi.

Koordinaatio 2 (2013-2014)

Vuoden 2014 puoliväliin asti Pro Luomu toteutti Koordinaatio 2 -hanketta, joka tunnisti ja ratkoi ketjun pullonkauloja luomualan eri toimijoista kootuissa arvoketjutyöryhmissä. Niiden toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin. Lisäksi hanke koordinoi alueellista ja valtakunnallista kehittämistyötä mm. kokoamalla tietoa meneillään olevista luomualan hankkeista, järjestämällä keväällä 2014 alan toimijoille suunnatun Luomufoorumin (kts. tiedote) sekä laatimalla alan kehitystä luotaavan Lisää luomua – ilman muuta! -esitteen. Koordinaatio 2 -hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriön Laatuketju.

Luomun juuret (2013)

Vuoden 2013 lopussa päättyneen ja kuluttajille suunnatun Luomun juuret -hankkeen aineistot löytyvät hankkeen päättymisen jälkeenkin Luomuailmanmuuta-sivustolta. Sivustoa ylläpidetään jatkossa Pro Luomun omana työnä. Hankkeessa toteutettu luomun kuluttajabarometri 2013 on julkaistu Pro Luomun omilla sivuilla. Luomun juuret -hanketta rahoitti Suomen valtio.