Luomualan kehittämisen toimeenpanosuunnitelma

Luomualan kehittämissuunnitelman toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan luomuketjun toiminnan yleiset pullonkaulat ja ratkaisuehdotukset niiden poistamiseksi. Pro Luomun laatima toimeenpanosuunnitelma erottelee 11 luomun kehittymisen pullonkaulaa, jotka liittyvät luomusektorin pienuuteen, […]