Luomubarometri ennustaa kasvua

Keväällä 2012 julkistetun luomun ketjubrometrin mukaan koko arvoketju viljelijöistä kauppaan ja ammatti-keittiöihin uskoo Suomen luomumarkkinan kasvavan lähivuosina. Tutkimukseen vastasi yhteensä 477 toimijaa. Kaikki vastaajaryhmät uskoivat […]

Luomualan kehittämisen toimeenpanosuunnitelma

Luomualan kehittämissuunnitelman toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan luomuketjun toiminnan yleiset pullonkaulat ja ratkaisuehdotukset niiden poistamiseksi. Pro Luomun laatima toimeenpanosuunnitelma erottelee 11 luomun kehittymisen pullonkaulaa, jotka liittyvät luomusektorin pienuuteen, […]