Lista luomuhankkeista

Pro Luomu on koonnut yhteen tietoja Suomessa toteutettavista ja Euroopan maaseuturahaston osarahoittamista hankkeista. Osa hankkeista palvelee suoraan ja nimenomaisesti luomutuotannon kehittämistä ja osa epäsuorasti, eli […]

Luomun kuluttajabarometri 2012

Suomalaiskuluttajat arvioivat luomukulutuksensa lisääntyvän. TNS Gallup Oy:n toukokuussa 2012 toteuttaman kyselyn mukaan puolet kuluttajista ajattelee lisäävänsä luomutuotteiden käyttöään, neljäsosa jopa paljon. Kyselyn mukaan noin neljäsosa […]

Luomutuotanto kiinnostaa viljelijöitä

Kevällä 2012 tehdyn kyselyn mukaan luomuun siirtyminen kiinnostaa suomalaisviljelijöitä. Kasvinviljelyn siirtäminen luomuun kiinnostaa 14 %:a kaikista tiloista. Luomukotieläintuotantoon siirtyminen kiinnostaa eniten lammastiloja (33 %) ja […]

Luomun brändiopas

Luomun brändiopas antaa kaupalle ja luomutuotteiden valmistajille konkreettisia ohjeita ja työkaluja luomutuotteiden markkinointiin. Brändioppaassa hahmotetaan yhteistä viestiä ja ilmettä luomun markkinointiin ja kerrotaan suomalaisista luomun […]

Luomua lisää -esite

Luomua lisää -esite tiivistää Luomualan kehittämissuunitelman toimeenpanosuunnitelman sisällön visuaaliseen ja helppolukuiseen muotoon. Luomua lisää -esite

Luomubarometri ennustaa kasvua

Keväällä 2012 julkistetun luomun ketjubrometrin mukaan koko arvoketju viljelijöistä kauppaan ja ammatti-keittiöihin uskoo Suomen luomumarkkinan kasvavan lähivuosina. Tutkimukseen vastasi yhteensä 477 toimijaa. Kaikki vastaajaryhmät uskoivat […]

Luomualan kehittämisen toimeenpanosuunnitelma

Luomualan kehittämissuunnitelman toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan luomuketjun toiminnan yleiset pullonkaulat ja ratkaisuehdotukset niiden poistamiseksi. Pro Luomun laatima toimeenpanosuunnitelma erottelee 11 luomun kehittymisen pullonkaulaa, jotka liittyvät luomusektorin pienuuteen, […]