Luomualan yritysrakenne 2012

Paljonko Suomessa on luomua jatkojalostavia yrityksiä? Miten luomualan yritykset jakautuvat alueellisesti? Vuoden 2012 tiedot käyvät ilmi Jaana Elon kokoamasta tietopaketista Selvitystä ja koontia valvonnassa olevista […]

Luomutuotteiden vientipotentiaalin analyysi

Pro Luomun julkaisemassa luomun vientinäkymien kartoituksessa arvioidaan, että Suomen luomuvienti voisi nousta jopa sataan miljoonaan euroon. Tällä hetkellä luomua viedään Suomesta noin kymmenellä miljoonalla eurolla […]

Luomun ketjubarometri 2013

Luomualan toimijoiden luottamus luomun kasvuun on yhä vankka, kertoo maaliskuussa 2013 tehty ketjubarometri. Kaksi kolmasosaa alan toimijoista arvioi, että heidän luomumyyntinsä tai -tuotantonsa kasvaa kahden […]

Luomualan kasvu- ja kehitysohjelma

Luomualan kasvu- ja kehitysohjelmassa 2011-2015 määritellään luomualan kehittämisen missio, visio ja strategiset tavoitteet. Alan yhteinen tavoite on, että vuonna 2015 luomu on kuluttajien ja elintarvikeketjun […]

Luomu Suomessa 2012 -katsaus

Suomen luomutuotannosta ja -kulutuksesta vuonna 2012 kertovan kalvosarjan tiedot on päivitetty lopullisilla tiedoilla. Luomu Suomessa 2012 -katsaukseen on kerätty tietoja mm. luomun alkutuotannosta, luomukeruusta ja […]

Lista luomuhankkeista

Pro Luomu on koonnut yhteen tietoja Suomessa toteutettavista ja Euroopan maaseuturahaston osarahoittamista hankkeista. Osa hankkeista palvelee suoraan ja nimenomaisesti luomutuotannon kehittämistä ja osa epäsuorasti, eli […]

Luomun kuluttajabarometri 2012

Suomalaiskuluttajat arvioivat luomukulutuksensa lisääntyvän. TNS Gallup Oy:n toukokuussa 2012 toteuttaman kyselyn mukaan puolet kuluttajista ajattelee lisäävänsä luomutuotteiden käyttöään, neljäsosa jopa paljon. Kyselyn mukaan noin neljäsosa […]

Luomutuotanto kiinnostaa viljelijöitä

Kevällä 2012 tehdyn kyselyn mukaan luomuun siirtyminen kiinnostaa suomalaisviljelijöitä. Kasvinviljelyn siirtäminen luomuun kiinnostaa 14 %:a kaikista tiloista. Luomukotieläintuotantoon siirtyminen kiinnostaa eniten lammastiloja (33 %) ja […]

Luomun brändiopas

Luomun brändiopas antaa kaupalle ja luomutuotteiden valmistajille konkreettisia ohjeita ja työkaluja luomutuotteiden markkinointiin. Brändioppaassa hahmotetaan yhteistä viestiä ja ilmettä luomun markkinointiin ja kerrotaan suomalaisista luomun […]

Luomua lisää -esite

Luomua lisää -esite tiivistää Luomualan kehittämissuunitelman toimeenpanosuunnitelman sisällön visuaaliseen ja helppolukuiseen muotoon. Luomua lisää -esite