Luomuelintarvikepäivän 2015 esitelmät

Luomuelintarvikepäivän 2015 esitelmät löytyvät täältä. Luomuelintarvikepäivä järjestettiin 1.10.2015 Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä.

Luomualan kehitysohjelma 2015-2020

Luomualalle on laadittu uusi kehitysohjelma vuosiksi 2015-2020. Luomualan kehitysohjelma 2015-2020 on tarkoitettu rohkaisemaan luomualan toimijoita tekemään asioita, joilla vauhditetaan luomun maltillista kehitystä Suomessa. Ohjelman tavoitteena […]

Luomun kuluttajabarometri 2015

Yli neljäsosa kuluttajista ostaa luomua vähintään kerran viikossa, kertoo luomun kuluttajabarometri 2015. Vähintään kerran kuukaudessa luomua käyttää lähes puolet suomalaisista. Aktiivisimpia luomukuluttajia ovat eri-ikäiset pariskunnat […]

Luomu Suomessa 2014 -kooste

Keskeisimmät luomutilastot vuodelta 2014 on koottu Luomu Suomessa -koosteeseen. Koosteeseen on lisätty uutena kalvona tietoja Suomen luomuviennistä. Luomu Suomessa 2014 -kooste on ohessa ladattavissa  pdf-tiedostona, […]

Suojattu: Luomuelintarvikepäivän materiaalit

Otetta ei näytetä, koska artikkeli on suojattu.

Luomukuluttaja kokovartalokuvassa

Designtoimisto Kuudes Kerros on laatinut suomalaisen luomukuluttajan profiilin. Suomalainen luomukuluttaja on monikasvoinen. Pro Luomun toimeksiannosta tehty työ soveltuu luomun markkinoinnin apuvälineeksi pohdittaessa esimerkiksi potentiaalisia kohderyhmiä […]

Lisää luomua – ilman muuta -esite

Elintarvikealan ammattilaisille ja asiantuntijoille on julkaistu luomualaa luotaava esite ”Lisää luomua – ilman muuta!”. Esite kertoo luomun tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa sekä tarkastelee koko luomuketjun […]

Koulutusaineisto kaupan henkilöstölle

Pro Luomu on laatinut päivittäistavarakaupan henkilökunnalle tarkoitetun koulutusaineiston luomusta. Aineistossa kerrotaan tiivistetysti, mitä luomu on, miksi kuluttajan kannattaa valita luomuruokaa ja mistä luomun tunnistaa. Lisäksi […]

Luomuhankekyselyn 2014 tulokset

Pro Luomu teki keväällä 2014 kyselyn luomualan kehityshankkeille, jotka ovat saaneet rahoitusta Laatuketjun tai EU:n maaseuturahoituksen kautta. Kyselyllä haluttiin selvittää hankkeiden tuloksellisuutta toimijoiden omien näkemysten […]

Päivitetty Luomua lisää -toimintasuunnitelma

Pro Luomu on päivittänyt Luomua lisää -kehittämisohjelman toimintasuunnitelman yhteistyössä luomualan sidosryhmien kanssa. Luomun kasvun keskeiseksi hidasteeksi suunnitelma näkee kysynnän ja tarjonnan tasapainon saavuttamisen: luomumarkkinat ovat […]