Luomualan kehittämisen toimeenpanosuunnitelma

Luomualan kehittämissuunnitelman toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan luomuketjun toiminnan yleiset pullonkaulat ja ratkaisuehdotukset niiden poistamiseksi.

Pro Luomun laatima toimeenpanosuunnitelma erottelee 11 luomun kehittymisen pullonkaulaa, jotka liittyvät

  • luomusektorin pienuuteen,
  • hitauteen reagoida kysyntään,
  • puutteelliseen tietoo,
  • heikkoon tiedonkulkuun ketjun ja alan sisällä,
  • byrokratian monimutkaisuuteen sekä
  • epävarmuuteen kuluttajien maksuhalukkuudesta.

Suunnitelmassa ehdotetaan ratkaisuja, joiden tavoitteena on tehostaa alan koordinointia ja yhteistyötä, selkeyttää byrokratiaa, vahvistaa osaamista sekä kirkastaa luomun lisäarvoa. Lisäksi raportti esittää konkreettisia toimenpiteitä lihan, kasvisten ja viljan sekä ammattikeittiöiden tarjonnan parantamiseksi.

Luomua lisää – Luomualan kehittämissuunnitelman toimeenpanosuunnitelma

Mera ekologiskt – Plan för förverkligande av ekobranschens utvecklingsplan