Luomun kuluttajabarometri 2013

Suomalaiskuluttajista 24 prosenttia ostaa luomua vähintään kerran viikossa.

Pro Luomun syksyllä 2013 teettämän kuluttajabarometrin mukaan luomun suurkuluttaja on pääkaupunkiseudulla asuva korkeasti koulutettu nainen, jolla on alle kouluikäisiä lapsia. Hän arvostaa luomussa puhtautta, makua ja ekologisuutta.

Säännöllisesti eli muutaman kerran kuukaudessa luomua ostavat aikuistalouksissa asuvat kaupunkilaiset, jotka arvostavat luomussa puhtautta ja kotimaisuutta. He ovat myös lähiruoan ystäviä.

Lähes viidesosa kuluttajista ostaa luomua 1–3 kertaa kuukaudessa, ja viisi prosenttia tätäkin harvemmin. Puolet kuluttajista ostaa luomua vain aivan satunnaisesti tai ei lainkaan.

Aktiivisin luomukulutus keskittyy yhä pääkaupunkiseudulle, mutta ero muuhun maahan on kaventumassa: noin 20–25 prosenttia muiden kaupunkien ja maaseudun väestä lukeutuu luomun aktiivikuluttajiin.

TNS Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n toteuttamaan luomun kuluttajabarometriin 2013 osallistui yhteensä 1 043 henkilöä eri puolilta Suomea. Kysely toteutettiin GallupForumin kautta nettikyselynä marraskuussa 2013. Barometrin toteuttamista tuki maa- ja metsätalousministeriön Laatuketju.

Luomun kuluttajabarometri 2013
Tiedote 28.11.2013
: Neljäsosa suomalaisista ostaa luomua usein