Kysely luomusta kuntien elintarvikehankinnoista päättäville

Julkisten ruokapalvelujen käyttämistä raaka-aineista arviolta vain 6-10 prosenttia on luomua. Valmiutta luomun lisäämiseen kuitenkin löytyy: elokuussa 2017 tehdyn kyselyn mukaan lähes puolet kunnista uskoo luomukäyttönsä kasvavan parin seuraavan vuoden aikana.

Yli puolet kunnista (57 %) pitää kyselyn mukaan mahdollisena, että heidän kuntansa siirtyisi puurohiutaleiden osalta tarjoamaan pelkästään luomua. Lähes kolmasosa (30 %) arvioi, että luomuun vaihtaminen ei ole mahdollista hinnan, saatavuuden tai hankintasopimuksen tiukkojen kriteerien takia.

Luomumaitoa on tähän asti käytetty kuntien ruokapalveluissa hyvin vähän. Elokuusta 2017 voimaan tulleen luomumaidon/luomuhedelmien ja vihannesten hankintaan kannustavan  koulujakelutuen odotetaan muuttaavan tilannetta.

Kunnista 42 % arvioikin kyselyssä, että uusi koulujakelutuki lisää luomumaidon käyttöä heidän kunnassaan. Kunnista 35 % arvioi uuden tuen lisäävän luomuhedelmien ja -vihannesten käyttöä kunnan ruokapalveluissa.

Kyselytutkimus tehtiin elokuussa 2017 puhelinkyselynä, johon vastasi sata kuntien elintarvikehankinnoista vastaavaa henkilöä. Kyselyn toteutti Sales Questor Oy ja sen tilasivat Pro Luomu ja EkoCentria. Kysely on osa Luomun koordinaatiohanketta.

Kysely luomusta kuntien elintarvikehankinnoista päättäville

Tämä aineisto on toteutettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.