Katse mahdollisuuksiin -selvitys

Katse mahdollisuuksiin -selvitys kertoo, että elintarvikkeita jalostavat yritykset uskovat luomun kasvuun Suomessa. Luomulle luovat imua vastuullisuuden vahvistuminen, sertifioitu laatujärjestelmä ja luomun vetovoima vientimarkkinoilla.

Vuonna 2017 laaditussa selvityksessä todetaan, että luomu ei ole yhtenäinen ala, vaan kasvupotentiaali on erilainen eri tuoteryhmissä. Elintarvikeyritysten mukaan kasvun haasteista keskeisin on luomuraaka-aineiden saatavuus. Selvitykseen on haastateltu yhteensä 25 elintarvikeyrityksen edustajaa.

Luomualan haasteena on kasvattaa markkinaa kiinnostavilla ja kohtuuhintaisilla luomutuotteilla ja samalla varmistaa, että kasvava määrä luomutuottajia on arvoketjussa mukana. Ratkaisut tähän haasteeseen kiteytyvät kolmeen teemaan: tuotteistus, viestintä sekä tehokas yhteistyö niin alan sisällä kuin alan ja hallinnon välillä.

Katse mahdollisuuksiin -selvitys nostaa esiin myös Suomen erityisiä vahvuuksia luomun tuottajamaana. Puhdas tuotantoympäristö ja hyvä elintarviketurvallisuus tekevät suomalaisesta luomusta uskottavan myös vientituotteena.

Selvityksen johtopäätökset tarjoavat ehdotuksia kehittämistoimien suuntaamiseen, alan toimijoiden käyttöön sekä hallituksen luomualan kehitysohjelman päivittämiseen.

Kottila, Marja-Riitta (2017): Katse mahdollisuuksiin – Elintarvikevalmistajien näkemykset luomun tulevaisuudesta. Pro Luomu.

Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut selvityksen tekemistä.