Finländarna och eko

De senaste åren har finländarna börjat köpa ekoprodukter allt aktivare än tidigare. Hurdana är finska ekokonsumenter?

Helt vanliga människor. Bland de mest aktiva ekonsumenter finns mycket familjer med småbarn samt unga och medelålders par. Oftast köper finländarna eko från den vanliga matbutiken. kansi_ekofinlandare

Produkternas renhet är den viktigaste orsaken då finländarna köper eko. Andra centrala orsaker att köpa ekoprodukter är god smak och ekologi.

Detta och andra faktor om ekokonsumenter berättar Finländarna och eko -sammandrag som baserar på konsumentbarometern (2015) som Pro Luomu har gjort. Sammandrag fås också som ppt-filen: info(at)proluomu.fi

Vi tackar Ulrika Wikman/ProAgria ÖSL för översättning av sammandrag.