Ekoproducent – det glada gängets val

Det finns en bra åtgång på ekoprodukter i Finland och utomlands idag och trenden är att efterfrågan kommer att fortsätta att öka. Det behövs nu mer av många olika sorts ekoprodukter. Det behövs flera ekoproducenter!

“Ekoproducent – det glada gängets val” är ett material som informerar om ekoproduktion.  Materialet ger en realistisk bild av ekoproduktionens för- och nackdelar:  Löner det sig? Hur hanterar man ogräset? Men byråkratin är ju helt enkelt omöjlig – eller inte?

Eproducent -det glada gängets val.” materialet är gjort åt jordbruksrådgivare och alla andra som arrangerar infomöten till konventionella producenter. Material fås som power point dokument via e-mail: info(at)proluomu.fi

“Ekoproducent – det glada gängets val”  har gjorts i Luomualan koordinaatiohanke och den är översatt till svenska av projekt EkoNu!