Luomu Suomessa 2016 -kooste

Luomun tuotannon ja kulutuksen kehityksestä Suomessa kertovat keskeiset tilastot on kerätty Luomu Suomessa 2016 -koosteeseen. Luomutilastot on koottu pääasiassa julkisista lähteistä. Kooste on saatavilla myös […]

Ekoproducent – det glada gängets val

Det finns en bra åtgång på ekoprodukter i Finland och utomlands idag och trenden är att efterfrågan kommer att fortsätta att öka. Det behövs nu […]

Finländarna och eko

De senaste åren har finländarna börjat köpa ekoprodukter allt aktivare än tidigare. Hurdana är finska ekokonsumenter? Helt vanliga människor. Bland de mest aktiva ekonsumenter finns […]

Suomalaiset ja luomu -esitys

Suomalaiset ja luomu -esitys kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi, millainen on suomalainen luomukuluttaja. Suomalaiset hahmotetaan luomun käytön perusteella aktiiviisin, säännöllisiin ja satunnaisiin luomukuluttajiin sekä luomusta kieltäytyviin. […]

Luomualan kehitysohjelma 2015-2020

Luomualalle on laadittu uusi kehitysohjelma vuosiksi 2015-2020. Luomualan kehitysohjelma 2015-2020 on tarkoitettu rohkaisemaan luomualan toimijoita tekemään asioita, joilla vauhditetaan luomun maltillista kehitystä Suomessa. Ohjelman tavoitteena […]

Luomun kuluttajabarometri 2015

Yli neljäsosa kuluttajista ostaa luomua vähintään kerran viikossa, kertoo luomun kuluttajabarometri 2015. Vähintään kerran kuukaudessa luomua käyttää lähes puolet suomalaisista. Aktiivisimpia luomukuluttajia ovat eri-ikäiset pariskunnat […]

Suojattu: Luomuelintarvikepäivän materiaalit

Otetta ei näytetä, koska artikkeli on suojattu.

Luomuhankekyselyn 2014 tulokset

Pro Luomu teki keväällä 2014 kyselyn luomualan kehityshankkeille, jotka ovat saaneet rahoitusta Laatuketjun tai EU:n maaseuturahoituksen kautta. Kyselyllä haluttiin selvittää hankkeiden tuloksellisuutta toimijoiden omien näkemysten […]

Luomu Suomessa 2013 -katsaus

Luomu Suomessa -katsaus on päivitetty vuoden 2013 tiedoilla. Katsaukseen on kerätty tilastotietoja mm. luomun alkutuotannosta, luomukeruusta ja luomutuotteiden valmistuksesta sekä luomun tarjonnasta ruokapalveluissa ja vähittäiskaupoissa. […]

Päivitetty luomuhankelista

Pro Luomu on päivittänyt listan luomua mahdollisesti palvelevista suomalaisista EMR-hankkeista. Listauksessa on mukana kymmeniä hankkeita, jotka on ryhmitelty ELY-keskusalueittain. Kaikki hankkeet eivät ole varsinaisesti luomua […]